Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Kniha Daniel

Kniha Daniel 11. kapitola

 

úvod

1. kapitola
2. kapitola
3. kapitola
4. kapitola
5. kapitola
6. kapitola
8. kapitola
9. kapitola
10. kapitola
11. kapitola 12. kapitola
 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř