Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Kniha Daniel

Kniha Daniel 12. kapitola

 

úvod

1. kapitola
2. kapitola
3. kapitola
4. kapitola
5. kapitola
6. kapitola
8. kapitola
9. kapitola
10. kapitola
11. kapitola
12. kapitola
Komentář 12. kapitola
3. verš 10. verš 13. verš
 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř