Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU
TOPlist
Kniha Daniel a Zjevení

Kniha Daniel a Zjevení

V Bibli, obzvláště v knize Daniel a knize Zjevení jsou jasně předpovězeny mnohé historické, ale i dnešní události. Pečlivé studium těchto knih nám dává poznat Boží záměr v knihách národů a pomáhá nám porozumět pravému smyslu života a Božímu plánu spasení lidstva ve svém Synu Ježíši Kristu.

  

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř