Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU
HLAVNÍ MENU

AUDIO KNIHY
AUDIO KNIHY
Na úsvitu dějin
Zákulisí lidských dějin po mnoho tisíciletí.
 
Od slávy k úpadku
Historie Izraelského národa. Úpadek králů a vladařů Starého zákona.
 
Touha věků
Kniha o Ježíši Kristu, který změnil milióny lidí. Skvost mezi knihami.
     
Poslové naděje a lásky
Ze života prvních apoštolů Ježíše Krista.
 
Velké drama věků
Biblická historie, reformace, duchovní obrození a závěr dějin.
 
Cesta ke Kristu
Duchovní posvěcení, životní nasměrování, plnohodnotný život v Kristu.
         
Kristova podobenství
Výklad Kristových podobenství, ponaučení, krásné příběhy.
 
Myšlenky z hory blaho- slavenství
Moudrost, životní hodnoty, lásku, duchovní principy.
 
Rané spisy
Bůh a jeho pravé projevy skrze proroky.
         
Výchova
Cenné rady pro zralý rozvoj člověka - jeho osobnosti.
 
Události doby konce
Jaká znamení můžeme očekávat před druhým příchodem Ježíše Krista.
 
Pravda o andělích
Jakou roli mají andělé v díle spasení.
         
Cesta ke zdraví a životní harmonii
O celistvém zdravotním stylu.
 
Svědectví o pohl. životě, cizoložství a rozvodu.
Čeho se vyvarovat, aby vztah mezi mužem a ženou vytrval.
 
Šťastný domov
Rady pro krásnou, harmonickou, rodinnou atmosféru.
         
Modlitba za nemocné
Kniha o významu a moci modlitby.
 

Poselství k mládeži

Rady mladým, jak žít plnohodnotným životem v souladu s Boží vůlí.
 
Život na venkově
Rady lidem, jak se připravit na poslední světovou krizi před druhým příchodem Ježíže Krista.
Posvěcený život
Odpověď na otázky pravého posvěcení ve světle Písma svatého.
 
Rady správcům
Jak správně hospodařit s penězi, majetkem a časem, aby přišlo Boží požehnání.
 
Společenství s Bohem
Jak se správně modlit, aby naše modlitby Bůh podpořil svou mocí.
Vedení dětí
 
Rady o výživě a pokrmech
 
vybraná poselstí I.

Jak správně vychovávat děti s Boží pomocí ve spolupráci s rodiči.

 

 

Rozsáhlý přehled týkající se otázky stravy na tělesné a duchovní blaho.

Najdete zde mnoho vzácných rad do posledních dnů lidské historie, které obdržela skrze vidění, která jí dával Bůh.

 

vybraná poselstí II.
 
vybraná poselstí III.
 
Život a dílo Ellen Whiteove

Najdete zde mnoho vzácných rad do posledních dnů lidské historie, které obdržela skrze vidění, která jí dával Bůh.

 

Najdete zde mnoho vzácných rad do posledních dnů lidské historie, které obdržela skrze vidění, která jí dával Bůh.

 

Životní příběh Ellen Gould Whiteové (Harmonové), Boží prorokyně, od narození až po její smrt.

Ellen Gould Whiteová

Ellen Gould Whiteová, rozená Harmonová. Ellen pocházela z dvojčat. Spolu se svou sestrou se narodila jako nejmladší z osmi dětí 26. listopadu 1827 v městečku Gorham v americkém státě Maine. Její otec, výrobce a prodavač klobouků, se po čase se svou rodinou přestěhoval do Portlandu. Právě tady se devítileté Ellen přihodila nehoda, která ji hluboce poznamenala na celý život. Její spolužačka ji kamenem zasáhla do tváře. Ellen po několik týdnů bojovala o život. Nakonec se uzdravila, ale její velmi křehké zdraví jí nedovolilo dokončit školní docházku, i když se o to velmi usilovně snažila. Chatrné zdraví ji pak sužovalo po většinu jejího života. Koncem roku 1846 Ellen Harmonová uzavřela manželství s Jamesem Whitem, energickým adventním kazatelem.

V roce 1858-1900 Whiteová obdržela své nejdůležitější vidění, které tvoří dodnes páteř evangelia adventistů sedmého dne. Ve svých viděních viděla pád Lucifera, viděla jak ve skutečnosti došlo ke stvoření světa, prvních lidí a uslyšela skutečný plán spásy. Byla svědkem zkušeností patriarchů a proroků i narození Ježíše Krista a viděla jeho službu i ukřižování. Bylo jí zjeveno, jak se bude evangelium šířit po Kristově nanebevzetí i se všemi problémy z toho vyplývajícími a byla dokonce svědkem budoucího druhého Kristova příchodu. Spatřila i krásu zaslíbené Nové země. Tak vznikalo dílo "Drama věků," které obsahuje pět dílů.

V roce 1892 odjíždí do Austrálie, kde se devět let pilně věnuje svému psaní a průkopnické činnosti. Tak vznikají knihy jako "Myšlenky z hory blahoslavenství", "Kristova podobenství."

V roce 1915, ve věku 87 let, Ellen Whiteová uklouzla a zlomila si klíční kost. Pět měsíců musela ležet na lůžku, ze kterého již nevstala.

Od roku 1844 až do své smrti v roce 1915 měla více než 2 000 vidění a pracovala v Americe, Austrálii a v Evropě. Sama sebe považovala za "posla Páně". Její literární dílo zahrnuje desetitisíce biblických textů, více než 80 knih, 200 traktátů a 4 600 článků a brožur. Kázání, deníky a svědectví tvoří dohromady 60 000 stran rukopisného materiálu. Její populární kniha "Cesta ke Kristu" byla přeložena do 135 jazyků a prodalo se jí přes 50 000 000 výtisků. Sama své spisy označovala za "menší světlo" a Bibli za "větší světlo."

Někteří historikové se domnívají, že Whiteová byla možná nejplodnější spisovatelkou světa. Její písemnosti jsou od roku 1937 uloženy v ohnivzdorných trezorech, v suterénu budovy Generální konference ve Washingtonu, pod ochranou "Výboru na ochranu a vydávání spisů E. G. Whiteové." Z  těchto materiálů se dodnes sestavují knihy i po její smrti. Např. knihy "Poselství mládeži" nebo "Evangelizace" aj., které vznikly kompilací různých článků a spisů, které Whiteová sepsala za svého života.

 

 
Copyright © 2011 Dobrý pastýř