Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU
HLAVNÍ MENU
Vzkazník
Vzkazník
 

Zde nám můžete zanechat vzkaz. Děkujeme, že jste naše stránky navštívili, věříme, že Vám byly přínosem k poznání pravdy.

   
 

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř