Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Další knihy:

 

Výchova

Vybraná poselství (svazek III.)

Vybraná poselství jsou jedinečným souhrnem zanechaných z písemného pokladu z různých článků z časopisů, knih a dopisů Ellen G. Whiteové. Najdete zde mnoho vzácných rad do posledních dnů lidské historie, které obdržela skrze vidění, která jí dával Bůh.

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

          Celá audiokniha ke stažení stahuj
I. ČÁST
CÍRKEV
1
01-00 Úvod  
3
01-02 2. kapitola Jednota v církvi
2
01-01 1. kapitola Co je církev  
4
01-03 3. kapitola Nezávislé jednání
II. ČÁST
ZÁSADY INSPIRACE
5
02-00 Úvod  
10
02-05 8. kapitola Otázka vlivu
6
02-01 4. kapitola Prvenství slova  
11
02-06 9. kapitola Určování úsudku sestry Whiteové a slovo Páně
7
02-02 5. kapitola Zkušenosti s přijímáním vidění  
12
02-07 10. kapitola O životě inspirovaného posla
8
02-03 6. kapitola Letmé pohledy na to, jak E. Whiteová dostávala světlo  
13
02-08 11. kapitola Přijímání poselství
9
02-04 7. kapitola Předání Bohem zjeveného poselství  
 
III. ČÁST
PŘÍPRAVA KNIH ELLEN WHITEOVÉ
14
03-00 Úvod  
18
03-04 15. kapitola Letmé vylíčení Ellen Whiteové při psaní o životě Kristově v roce 1876
15
03-01 12. kapitola Literární pomocníci v práci Ellen Whiteové  
19
03-05 16. kapitola Příprava vydání Velkého sporu
16
03-02 13. kapitola Svědectví pro církev  
20
03-06 17. kapitola Zkušenost Ellen Whiteové při přípravě knihy Touha věků
17
03-03 14. kapitola Počáteční kroky a zveřejňování Velkého sporu věků  
21
03-07 18. kapitola Poznámky při práci na knihách série Drama věků
IV. ČÁST
VTĚLENÍ
22
04-00 Úvod  
23
04-01 19. kapitola Vtělení
V. ČÁST
PRINCIPY SPASENÍ
13
05-00 Úvod  
15
05-02 21. kapitola Zprávy Ellen Whiteové o konferenci v Minneapolis
14
05-01 20. kapitola Zásady, jak je Ellen Whiteová vykládala ve svém raném kazatelském období  
16
05-03 22. kapitola Důraz na téma spasení (1890-1908)
VI. ČÁST
VÝCHOVA-CÍRKEVNÍ ŠKOLA A SVĚTSKÉ UNIVERZITY
17
06-00 Úvod  
20
06-03 25. kapitola Všeobecné zásady vedení
18
06-01 23. kapitola Žádost o církevní školu  
21
06-04 26. kapitola Studium na amerických kolejích a univerzitách
19
06-02 24. kapitola Rada týkající se věku, kdy začít navštěvovat školu  
 
VII. ČÁST
ZÁSADY
22
07-00 Úvod  
25
07-03 29. kapitola Sobota: Hlavní zásady při zachovávání soboty
23
07-01 27. kapitola Půvab zdvořilostí  
26
07-04 30. kapitola Vhodnost různých postojů při modlitbě
24
07-02 28. kapitola Oblečení a ozdoby  
 
VIII. ČÁST
ZDRAVOTNÍ REFORMA
27
08-00 Úvod   31 08-04 34. kapitola Duchovní i tělesné nebezpečí požitkářství
28
08-01 31. kapitola Vidění, která se už dávno dožadovala reforem   32 08-05 35. kapitola Vyučování zdravotní reformě v rodině
29
08-02 32. kapitola Vidění z roku 1863 týkající se zdravotní reformy   33 08-06 36. kapitola Sestra Whiteová a modlitby za nemocné
30
08-03 33. kapitola Správné užití svědectví o zdravotní reformě      
IX. ČÁST
RADY O MNOHÝCH VĚCECH
34
09-00 Úvod   43 09-09 45. kapitola Rada o obrazech a modlářství
35
09-01 37. kapitola Adventisté sedmého dne a soudní pře   44 09-10 46. kapitola Hudba a dirigent hudby
36
09-02 38. kapitola Věda a zjevení   45 09-11 47. kapitola Práce v modlitebném duchu
37
09-03 39. kapitola Otázky týkající se spasení   46 09-12 48. kapitola Bibličtí proroci psali pro naši dobu
38
09-04 40. kapitola Otázka určení 7. dne   47 09-13 49. kapitola Mohou mít všichni dar proroctví?
39
09-05 41. kapitola Jsou památníky správné?   48 09-14 50. kapitola Snižování průkopníků
40
09-06 42. kapitola Pronajímání našich sborů jiným církvím   49 09-15 51. kapitola Útoky na Ellen Whiteovou a její dílo
41
09-07 43. kapitola Pocity skleslosti   50 09-16. 52. kapitola Bezhříšnost a spasení
42
09-08 44. kapitola Zvláštní světlo o zahradničení   51 09-17. 53. kapitola Studování svědectví
X. ČÁST
SETKÁNÍ S FANATISMEM
52
10-00 Úvod   53 10-01 54. kapitola Případ Mackinových
XI. ČÁST
UDÁLOSTI POSLEDNÍHO DNE
54
11-00 Úvod   56 11-02 56. kapitola Blížíme se konci
55
11-01 55. kapitola Ponaučení z krizových událostí zákona o neděli z konce 80. let a začátku 90. let 19. století   57 11-03 57. kapitola Poslední velký zápas
XII. ČÁST
DODATKY
58
12-01 Dodatek č. 1 Velký spor: Vydání z roku 1911   60 12-03 Dodatek č. 3 Dopisy W. C. White L. E. Froomovi
59
12-02 Dodatek č. 2 Rozhovor W. C. White s W. W. Eastmanem 4. listopadu 1912      

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř
6