Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Spolecenstvi s Bohem

Křesťanská služba.

Tato audio kniha podává krátký nástin o důležitosti a naléhavosti nesení evangelia o záchraně v Ježíši Kristu celému světu. Obrací se ke všem křesťanům, kteří pravdu již znají, aby vyšli ze svého laxního pohodlí a v plnosti začali vydávat pravé svědectví o Bohu.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

          Celá audiokniha ke stažení Stahuj
01. Boží povolání do služby
1
01-01 Závislost na lidských bytostech stahuj  
6
01-06 Božské poslání stahuj
2
01-02 Výzva k jednotlivcům stahuj  
7
01-07 Povolání z obyčejných vrstev stahuj
3
01-03 Společné křesťanské úsilí stahuj  
8
01-08 Vítězný život stahuj
4
01-04 Svědectví stahuj  
9
01-09 Ženy jako misionářky stahuj
5
01-05 Proud světla a požehnání stahuj        
02. Výzva k mladým lidem
10
02-01 Boží rozhodnutí stahuj  
15
02-06 Nadějní pracovníci stahuj
11
02-02 Mládež při sborové práci stahuj  
16
02-07 Námaha a oběť průkopníků stahuj
12
02-03 V raném věku stahuj  
17
02-08 Pracovní odvětví stahuj
13
02-04 Budoucnost patří mladým stahuj  
18
02-09 Tajemství úspěchu stahuj
14
02-05 V mladosti povolaný Timotej stahuj  
19
02-10 Organizováním ke službě stahuj
03. Podmínky mezi Božím lidem
20
03-01 Nedostatek misijního ducha stahuj  
31
03-12 Odkládání je nebezpečné stahuj
21
03-02 Třída samolibých stahuj  
32
03-13 Ne tvůrci, ale spotřebitelé stahuj
22
03-03 Satanova smrtelná strnulost stahuj  
33
03-14 Maska hříchu stahuj
23
03-04 Zastření duchovního postřehu stahuj  
34
03-15 Mrtví pro vlastní přestoupení a hříchy stahuj
23
03-05 Stav duchovní slabosti stahuj  
35
03-16 Bezduší moralisté stahuj
25
03-06 Potřeba oční masti stahuj  
36
03-17 Poskvrněný záznam stahuj
26
03-07 Fanatizmus a chladný formalizmus stahuj  
37
03-18 Nosiči břemen jsou unaveni stahuj
27
03-08 Sobectví omezuje stahuj  
38
03-19 Neschopni vydat počet z víry stahuj
28
03-09 Lakomství stahuj  
39
03-20 Mnozí sledují prorocký svitek stahuj
29
03-10 Ani jeden z dvaceti stahuj  
40
03-21 Dojímavý sen stahuj
30
03-11 Potřeba oživení a reformace stahuj  
41
03-22 Přicházející zkouška stahuj
04. Stav světa a křesťanský pracovník
42
04-01 Světové drama stahuj  
48
04-07 Dílo velkého svůdce stahuj
43
04-02 Poslední dějství dramatu stahuj  
49
04-08 Svět pod vlivem odbojného ducha stahuj
44
04-03 Krize věků stahuj  
50
04-09 Duchovní temnota stahuj
45
04-04 Strážný Boží duch se vzdaluje stahuj  
51
04-10 Oddělení pšenice od koukolu stahuj
46
04-05 Infekční oddělení stahuj  
52
04-11 Poučení z Eliášovy zkušenosti stahuj
47
04-06 Epidemie zločinnosti stahuj        
05. Církev jako výchovné centrum
53
05-01 Potřeba chvíle stahuj  
58
05-06 Výběr kvalifikovaných vychovatelů stahuj
54
05-02 Sborový misijní studijní program stahuj  
59
05-07 Sebevýchova členů církve stahuj
55
05-03 Zvláštní výcvik stahuj  
60
05-08 Božský cíl stahuj
56
05-04 Přizpůsobené vyučování stahuj  
61
05-09 Příklad stahuj
57
05-05 Zodpovědnost za vzdělávání členů stahuj        
06. Žáci mají misijně pracovat už během studia

62

06-01 Cíl výchovy stahuj  
65
06-04 Konec školního roku stahuj

63

06-02 Práce vzdělává stahuj  
66
06-05 Služba zpěvu stahuj
64
06-03 Probuzení misijního ducha stahuj        
07. Spolupráce kazatelů a laických pracovníků
67
07-01 Jednota ve službě stahuj  
70
07-04 Kazatelova povinnost stahuj
68
07-02 Přesvědčivé spojení stahuj  
71
07-05 Dobrý příklad stahuj
69
07-03 Osudný omyl stahuj        
08. Organizované křesťanské úsilí
72
08-01 Potřeba organizace stahuj  
76
08-05 Každý má své místo stahuj
73
08-02 Příklad dokonalé organizace stahuj  
77
08-06 Tajemství úspěchu stahuj
74
08-03 První krok k církevní organizaci stahuj  
78
08-07 Časové varování stahuj
75
08-04 Vzor církevní organizace stahuj        
09. Probuzení
79
09-01 Výzvy stahuj  
91
09-13 Nebezpečí misijní činnosti stahuj
80
09-02 Příkaz jít vpřed stahuj  
92
09-14 Povzbuzení začátečníkům stahuj
81
09-03 Důležité otázky stahuj  
93
09-15 Křesťanský život na vesnici stahuj
82
09-04 Výzva k probuzení stahuj  
94
09-16 Křesťanská hesla stahuj
83
09-05 Je třeba pracovat stahuj  
95
09-17 Duchovně ochromen stahuj
84
09-06 Boží míra stahuj  
96
09-18 Bezpečný lék stahuj
85
09-07 Co mohlo být stahuj  
97
09-19 Neospravedlnitelné výmluvy stahuj
86
09-08 Nebeské záznamy stahuj  
98
09-20 Hvězdná koruna stahuj
87
09-09 Více požadováno od nás než od našich otců stahuj  
99
09-21 Služba je zaplacena stahuj
88
09-10 Výzva líné církvi stahuj  
100
09-22 Jděte vpřed stahuj
89
09-11 Působivé příklady stahuj  
101
09-23 Dojímavá scéna stahuj
90
09-12 Vyznání a život stahuj        
10. Metody
102
10-01 Od domu k domu stahuj  
112
10-11 Praktické základy stahuj
103
10-02 Jednotliví posluchači stahuj  
113
10-12 Držte se kladné pravdy stahuj
104
10-03 Osobní dotyk stahuj  
114
10-13 Zvěstovatelé v rušném prostředí stahuj
105
10-04 Spojení duchovního oživení a duchovní práce stahuj  
115
10-14 Poslaní vpřed po dvou stahuj
106
10-05 Navštěvujte lidi stahuj  
116
10-15 Zdravotně evangelizační cesty stahuj
107
10-06 Pozvání do domovů pro biblické studium stahuj  
117
10-16 Zdravotně misijní pracovníci stahuj
108
10-07 Buďte přátelští stahuj  
118
10-17 Řemeslná výchova stahuj
109
10-08 Projevme soucitný zájem stahuj  
119
10-18 Pozvání na evangelizační setkání stahuj
110
10-09 Osobní zkušenosti stahuj  
120
10-19 Perem i hlasem stahuj
111
10-10 Vhodné příklady stahuj        
11. Zdravotně misijní práce
121
11-01 Dílo prvořadé důležitosti stahuj  
126
11-06 Práce každého sboru stahuj
122
11-02 Božský příklad stahuj  
127
11-07 Rozsáhlejší zdravotní plán stahuj
123
11-03 Spolu se službou evangelia stahuj  
128
11-08 Ústavy stahuj
124
11-04 Pravá ruka poselství stahuj  
129
11-09 Kuchařské školy stahuj
125
11-05 Božská spolupráce stahuj  
130
11-10 Aktuální poselství stahuj
12. Biblická evangelizace
131
12-01 Nebeská myšlenka stahuj  
134
12-04 Příprava na dílo stahuj
132
12-02 Jasná výzva stahuj  
135
12-05 Tajemství úspěchu stahuj
133
12-03 Dojemné scény stahuj  
136
12-06 Radostná práce stahuj
13. Služba tištěného slova
137
13-01 Dílo prvořadé důležitosti stahuj  
143
13-07 Práce ve městech stahuj
138
13-02 Účinná pomoc nakladatelství stahuj  
144
13-08 Zdravotní literatura stahuj
139
13-03 Vydavatelský rozmach stahuj  
145
13-09 Bez rozdílu stahuj
140
13-04 Příležitosti šíření spisů stahuj  
146
13-10 Zachraňme každý zbytek stahuj
141
13-05 Získávejte předplatitele stahuj  
146
13-11 Zásoby stahuj
142
13-06 Prodej knih stahuj  
147
13-12 Andělé připravují cestu stahuj
14. Náboženská svoboda
148
14-01 Výstižná modlitba stahuj  
154
14--07 Mnozí jsou zaslepeni stahuj
149
14-02 Přicházející události stahuj  
155
14--08 Zodpovědnosti a povinnosti Božího lidu stahuj
150
14-03 Význam pronásledování stahuj  
156
14--09 Rozvážné jednání stahuj
151
14-04 Proč pronásledování usíná stahuj  
157
14-10 Vítězství pravdy stahuj
152
14-05 Trojitá pronásledovatelská jednota stahuj  
158
14-11 Světlo v temnotě stahuj
153
14-06 Poslední dějství dramatu stahuj  
159
14-12 Božská ochrana stahuj
15. Dožínky
160
15-01 Nesnadný problém stahuj  
164
15-05 Domácí a zahraniční misie stahuj
161
15-02 Úspěšný plán stahuj  
165
15-06 Chvályhodný příklad stahuj
162
15-03 Napomenutí pracovníkům stahuj  
166
15-07 Naučení z Nehemiášova života stahuj
163
15-04 Základ úspěchu stahuj  
167
15-08 Výzva k současným Nehemiášům stahuj
16. Hnutí církevního rozmachu
168
16-01 Boží plán stahuj  
172
16-05 Přesazování vyžaduje moudré školkaře stahuj
169
16-02 Skvělý příklad Abrahama stahuj  
173
16-06 Jistota výsledků stahuj
170
16-03 Co tady děláš stahuj  
174
16-07 Naučení z pádu starého Izraele stahuj
171
16-04 Výzva pro křesťanské rodiny stahuj        
17. Křesťanská pomocná služb
175
17-01 Podle Božího plánu stahuj  
179
17-05 Pohostinnost a křesťanská povinnost stahuj
176
17-02 Souhlas stahuj  
180
17-06 Zkoušky stahuj
177
17-03 K zapamatování stahuj  
181
17-07 Výstižné podobenství stahuj
178
17-04 Natáhněte pomocnou ruku stahuj        
18. Stanové shromáždění jako pomoc v křesťanské službě
182
18-01 Důležitost stahuj  
185
18-04 Stanová shromáždění před koncem času stahuj
183
18-02 Cíl stahuj  
186
18-05 Neúčast se nevyplácí stahuj
184
18-03 Názorný výklad misijních metod stahuj        
19. Domácí a zahraniční pole
187
19-01 Dílo je stejně důležité stahuj  
189
19-03 Nedbalost stahuj
188
19-02 Nebeská příležitost stahuj  
190
19-04 Posilněte ruce pracovníků stahuj
20. Přístup k majetným a vlivným lidem
191
20-01 Nezanedbávat je stahuj  
193
20-03Výsledky jsou zajištěny stahuj
192
20-02 Zvláštní příprava pracovníků stahuj  
194
20-04 Majetní lidé v biblických dobách stahuj
21. Domov jako misijně tréninkové středisko
195
21-01 Prvořadý význam stahuj  
198
21-04 Dalekosáhlý vliv domova stahuj
196
21-02 Záznam anděla stahuj  
199
21-05 Prapor domova stahuj
197
21-03 Pomocná služba dětí stahuj  
200
21-06 Důležitost rodinného oltáře stahuj
22. Modlitební a misijní shromáždění
201
22-01 Tajemství působivé modlitby stahuj  
205
22-05 Chvála a vděčnost stahuj
202
22-02 Pod Božím dohledem stahuj  
206
22-06 Nebezpečná taktika stahuj
203
22-03 Shromáždění mají být zajímavá stahuj  
207
22-07 Potěšující zaslíbení stahuj
204
22-04 Svědectví osobní zkušenosti stahuj        
23. Rozmanitá odvětví misijní práce
208
23-01 Ohleduplnost vůči nevidomým stahuj  
212
23-05 Důležitost vytrvalé pomoci stahuj
209
23-02 Starost o sirotky stahuj  
213
23-06 Hospodaření s prostředky stahuj
210
23-03 Barevná rasa stahuj  
214
23-07 Nebeské záznamy stahuj
211
23-04 Střídmost stahuj        
24. Předpoklady úspěšné křesťanské služby
215 24-01 Úsilí stahuj   232 24-18 Pohotovost stahuj
216
24-02 Vzdělání řeči stahuj  
233
24-19 Zachovejme si vysokou úroveň stahuj
217
24-03 Duševní kultura stahuj  
234
24-20 Opatrnost a prozíravost stahuj
218
24-04 Křesťanská důstojnost a slušnost stahuj  
235
24-21 Jak čelit zmalomyslnění stahuj
219
24-05 Opravdovost stahuj  
236
24-22 Něžnost stahuj
220
24-06 Průbojnost stahuj  
237
24-23 Nestrannost stahuj
221
24-07 Odhodlání stahuj  
238
24-24 Čestnost, věrnost, pilnost stahuj
222
24-08 Horlivost stahuj  
239
24-25 Nezištnost stahuj
223
24-09 Trpělivost stahuj  
240
24-26 Konec ustaranosti stahuj
224
24-10 Vytrvalost stahuj  
241
24-27 Nebeské pověření stahuj
225
24-11 Soucit a družnost stahuj  
242
24-28 Strážcové stahuj
226
24-12 Jednoduchost stahuj  
243
24-29 Statečnost a věrnost stahuj
227
24-13 Víra stahuj  
244
24-30 Pastýřská péče stahuj
228
24-14 Odvaha stahuj  
245
24-31 Pokora stahuj
229
24-15 Posvěcení stahuj  
246
24-32 Střídmost stahuj
230
24-16 Celým srdcem stahuj  
247
24-33 Odpočinek a přemýšlení stahuj
231
24-17 Věrnost stahuj        
25. Duch Svatý
248 25-01 Zaslíbení stahuj   252 25-05 Nedoceněné zaslíbení stahuj
249
25-02 Boží ochota stahuj  
253
25-06 Někteří čekají nečinně stahuj
250
25-03 Podmínky přijetí stahuj  
254
25-07 Zástupce Krista stahuj
251
25-04 Předpoklad úspěchu stahuj  
255
25-08 Duch Svatý pracuje od počátku stahuj
26. Jistota úspěchu
256
26-01 Boží záruka stahuj  
259
26-04 Úměrný úspěch stahuj
257
26-02 Spolupráce s nebeskými pomocníky stahuj  
260
26-05 Hlavní pohnutka v úspěšné službě stahuj
258
26-03 Nemysleme na nezdar stahuj  
261
26-06 Následky přenechejme Bohu stahuj
27. Odměna za službu
262
27-01 Vrcholná odplata stahuj  
266
27-05 Současná odměna stahuj
263
27-02 Základ ohodnocení stahuj  
267
27-06 Budoucí odměna stahuj
264
27-03 Odměna je zaručena stahuj  
268
27-07 Trpělivost odměněna stahuj
265
27-04 Spravedlivá odměna stahuj        
 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř