Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Poselstvi k mladezi

Poselství k mládeži

Mladí lidé, zvláště v dnešní době, jsou vystavováni velkým pokušením, která přicházejí od otce lži - satana. Jak se těmto útokům Božího i lidského nepřítele bránit? Jak nepodlehnout jeho svodům, a přitom dokázat žít plnohodnotným životem? Jak se orientovat v babylónských naukách tohoto světa a nebýt jimi podveden? Je možné se připravit na věčný život již v mladém věku?

Na tyto otázky dává odpověď audio kniha Poselství k mládeži, která zjevuje Boží vůli při výchově a vzdělávání mládeže pro Boží království.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

        Celá audiokniha ke stažení stahuj
Úvod
00 01 Budování charakteru pro věčnost stahuj        
01. část - Boží záměr s mládeží
01 01 Výzva k mládeži stahuj   05 05 Výšiny, které mohou být dosaženy stahuj
02 02 Chceme se mu zalíbit stahuj   06 06 Úroveň užitečné služby stahuj
03 03 Zásady úspěchu stahuj   07 07 Výšiny nesnadno dosažitelné stahuj
04 04 Den naší příležitosti stahuj   08 08 Boží spolupracovníci stahuj
02. část - Zápas s hříchem
09 01 Satan-mocný nepřítel stahuj   16 08 Pravé obrácení stahuj
10 02 Charakteristika boje stahuj   17 09 Rada jedné zhýčkané dívce stahuj
11 03 Zvláštní satanovo úsilí stahuj   18 10 V zápase sílí charakter stahuj
12 04 Pokušení není omluvou pro hřích stahuj   19 11 Odolávejte pokušení stahuj
13 05 Odvaha stahuj   20 12 Zrádnost hříchu stahuj
14 06 Chrám Ducha stahuj   21 13 Výstraha před skepticismem stahuj
15 07 Nejste sami svoji stahuj   22 14 Jediný slabý bod stahuj
03. část - Bojem k vítězství
23 01 Kupředu a vzhůru stahuj   27 05 Jak být silný stahuj
24 02 Zdokonalení charakteru stahuj   28 06 Vítězný život stahuj
25 03 Boj víry stahuj   29 07 Živá víra stahuj
26 04 Přiznané vítězství stahuj   30 08 Spolu s Kristem stahuj
04. část - Choďte ve světle
31 01 Růst v milosti stahuj   39 09 Cvičení vůle stahuj
32 02 Připodobnění se světu stahuj   40 10 Boží vedení stahuj
33 03 Opravdové křesťanské zkušenosti stahuj   41 11 Tichá práce Ducha svatého stahuj
34 04 Sebeovládání stahuj   42 12 Kristus v nás stahuj
35 05 Živá zkušenost stahuj   43 13 Sebezapření stahuj
36 06 Věrné plnění malých povinností stahuj   44 14 Povaha, kterou Bůh schvaluje stahuj
37 07 Odpovědnost za světlo stahuj   45 15 V trvalé přítomnosti Kristově stahuj
38 08 Upřímnost záměru stahuj        
05. část - Příprava na životní úkol
46 01 Výchova křesťana stahuj   52 07 Příležitosti studentů stahuj
47 02 Pravá výchova stahuj   53 08 Výcvik pro službu stahuj
48 03 Potřeba křesťanské výchovy stahuj   54 09 Snaha růst stahuj
49 04 Výchova pro věčnost stahuj   55 10 Pravá moudrost stahuj
50 05 Praktický výcvik stahuj   56 11 Vytyč si vysokou úroveň stahuj
51 06 Učednická věrnost stahuj        
06. část - Služba
57 01 Mládež je vyzývána ke spolupráci stahuj   64 08 Odměněné úsilí stahuj
58 02 Odpovědnost při získávání duší stahuj   65 09 Vznešenost práce stahuj
59 03 Svědčení pro Krista stahuj   66 10 Setí podél všech vod stahuj
60 04 Pracujte s jednotlivci stahuj   67 11 Různá odvětví díla stahuj
61 05 Mládež je povolána k získávání duší stahuj   68 12 Bohulibá služba stahuj
62 06 Všestranná služba stahuj   69 13 Věrnost ve službě stahuj
63 07 Nezištná služba stahuj        
07. část - Zdraví a zdatnost
70 01 Umění žít stahuj   73 04 Vyrovnaná výchova stahuj
71 02 Chraňte si své zdraví stahuj   74 05 Vzdělání získané na úkor zdraví stahuj
72 03 Svatost zdraví stahuj   75 06 Znaky ušlechtilosti stahuj
08. část - Posvěcený život
76 01 Modlitba je naše útočiště stahuj   82 07 Vytrvalost ve zkoumání Bible stahuj
77 02 Síla modlitby stahuj   83 08 Odměna usilovného studia Bible stahuj
78 03 Jak se máme chovat během modlitby stahuj   84 09 Bible jako vychovatel stahuj
79 04 Víra a modlitba stahuj   85 10 Úcta stahuj
80 05 Hodnota zkoumání Písma stahuj   86 11 Odůvodněná naděje stahuj
81 06 Hledejte sami v Písmu stahuj        
09. část - Čtení a hudba
87 01 Volba literatury stahuj   92 06 Utváření křesťanské povahy stahuj
88 02 Příklad Efezských stahuj   93 07 Účinek výmyslů stahuj
89 03 Správný duševní pokrm stahuj   94 08 Dobrodiní hudby stahuj
90 04 Bible je nejzajímavější knihou stahuj   95 09 Použití hudby stahuj
91 05 Dobře hlídej přístup k duši stahuj   96 10 Nesprávné použití hudby stahuj
10. část - Šafářství
97 01 Lekce hospodaření stahuj   102 06 Dárky k svátku stahuj
98 02 Duch obětavosti stahuj   103 07 Hospodárnost v odívání stahuj
99 03 Desátky stahuj   104 08 Sebeuspokojování stahuj
100 04 Cti Pána ze statku svého stahuj   105 09 Hospodárnost a dobročinnost stahuj
101 05 Osobní zodpovědnost stahuj        
11. část - Život v domově
106 01 Křesťanská rodina stahuj   111 06 Požehnání v domově stahuj
107 02 Věrnost v domácích povinnostech stahuj   112 07 Budování charakteru v domově stahuj
108 03 Náboženství v domově stahuj   113 08 Mládež má nést zodpovědnost stahuj
109 04 Domov výchovnou školou stahuj   114 09 Hodina pobožnosti stahuj
110 05 Úcta a láska k rodičům stahuj   115 10 Náboženská pohostinnost stahuj
12. část - Oděv a ozdoby
116 01 Základní prvky budování povahy stahuj   120 05 Jednoduchost v odívání stahuj
117 02 Odívání a povaha stahuj   121 06 Modlářství v oděvu stahuj
118 03 Vhodný oděv stahuj   122 07 Pravá ozdoba stahuj
119 04 Vliv oděvu stahuj        
13. část - Rekreace a zábava
123 01 Hodnota rekreace stahuj   129 07 Radost v náboženství stahuj
124 02 Záliba ve světských radovánkách stahuj   1301 08 Křesťanská rekreace stahuj
125 03 Rady stahuj   131 09 Společenská setkání stahuj
126 04 Nebezpečné zábavy pro mládež stahuj   132 10 Jak trávit dny volna stahuj
127 05 Stanovení správných zásad v mládí stahuj   133 11 Literární společnosti stahuj
128 06 Bezbožné vlivy při práci stahuj   134 12 Tanec stahuj
14. část - Společenské vztahy
135 01 Zachování společenského styku stahuj   141 07 Zlaté pravidlo stahuj
136 02 Křesťanská družnost a zdvořilost stahuj   142 08 Pravá ušlechtilost stahuj
137 03 Vedoucí zásady stahuj   143 09 Zavržení lidské společnosti stahuj
138 04 Vliv společnosti stahuj   144 10 Vznešená rozmluva stahuj
139 05 Vliv stahuj   145 11 Vybouření se v mládí stahuj
140 06 Volba přátel stahuj   146 12 Nevěřící hosté stahuj
15. část - Dvoření a manželství
147 01 Pravá láska stahuj   152 06 Manželství rozumná a nerozumná stahuj
148 02 Nesprávné způsoby námluv stahuj   153 07 Uzavírání manželství stahuj
149 03 Zasnoubení s nevěřícími stahuj   154 08 Odpovědnosti manželství stahuj
150 04 Rada a vedení jsou potřebné stahuj   155 09 Správný úsudek a sebeovládání v manželství stahuj
151 05 Nezralá manželství stahuj   156 10 Izákův příklad stahuj

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř