Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Další knihy:

Výchova

Rady o výživě a pokrmech

Celá desetiletí před tím, než ještě fyziologové mluvili o úzké souvislosti mezi stravou a zdravím, poukazovala již Ellen whiteová na to, že to, co jíme a pijeme, má nedozírný vliv na naše tělesné a duchovní blaho. Audio kniha Rady o výživě a pokrmech podává rozsáhlý přehled, týkající se této otázky. Můžeme říci, že rozvíjející se vědecká bádání plně potvrzují hlavní zásady a často i drobné pokyny, jež jsme jako adventisté sedmého dne obdrželi jako Boží zjevení.

Přejeme si ze srdce, aby slova a rady této knihy přispěly k lepšímu poznání důležitého zdravotního poselství a toužíme rovněž po tom, aby lidé tyto pokyny respektovali.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

  Celá audiokniha ke stažení Stahuj        
1.kapitola-Důvody pro reformu
1 01-01 - K slávě Boží Stahuj  
13
01-13 - Naučení z pádu Izraele Stahuj
2 01-02 - Usilujte o dokonalost Stahuj  
14
01-14 - Závod křesťana Stahuj
3 01-03 - Otázka poslušnosti Stahuj  
15
01-15 - Danielův příklad Stahuj
4 01-04 - Trest za nevědomost Stahuj  
16
01-16 - Nepřipraveni pro hlasité volání Stahuj
5 01-05 - Vždy to není nevědomost Stahuj  
17
01-17 - Příprava pro osvěžení Stahuj
6 01-06 - Odpovědnost za světlo Stahuj  
18
01-18 - Výzva k váhavým Stahuj
7 01-07 - Oběť bez úhony Stahuj  
19
01-19 - Všichni projdou zkouškou Stahuj
8 01-08 - Žalostná oběť Stahuj  
20
01-20 - Pravá reformace znamená reformaci srdce Stahuj
9 01-09 - Světlo o zdravotní reformě je nutné Stahuj  
21
01-21 - Otázka zásadní důležitosti Stahuj
10 01-10 - Důležitost zdravotních zásad Stahuj  
22
01-22 - Jednota Stahuj
11 01-11 - V předních řadách reformátorů Stahuj  
23
01-23 - Klopýtáme přes požehnání Stahuj
12 01-12 - Zdravotní reforma a modlitba za nemocné Stahuj  
24
01-24 - Uvažujte o soudu Stahuj
2. kapitola-Strava a duchovnost
25
02-01 - Nestřídmost je hříchem Stahuj  
32
02-08 - Všecko k slávě Boží čiňte Stahuj
26
02-02 - Kdy je posvěcení nemožné Stahuj  
33
02-09 - Vztah k vítěznému životu Stahuj
27
02-03 - Dobrovolná nevědomost rozmnožuje hřích Stahuj  
34
02-10 - Mravní zkaženost v dávných dobách Stahuj
28
02-04 - Důsledky neposlušnosti přírodních zákonů na duši člověka Stahuj  
35
02-11 - Převládající zkaženost zaviněná neovládanou chutí Stahuj
29
02-05 - Vliv na chápání pravdy Stahuj  
36
02-12 - Vliv prosté stravy Stahuj
30
02-06 - Vliv na rozhled a rozhodování Stahuj  
37
02-13 - Střídmost jde ruku v ruce s morálkou Stahuj
31
02-07 - Působení na vliv a užitečnost Stahuj  
   
3. kapitola-Zdravotní reforma a trojandělské poselství
38
03-01 - Jako ruka s tělem Stahuj  
59
03-06 - Kazatelé a lid musí jednat v souladu Stahuj
39
03-02 - Příprava lidu Stahuj  
60
03-07 - Součást poselství, nikoli celé poselství Stahuj
40
03-03 - Eliášova a Janova práce předobrazem Stahuj  
61
03-08 - Zdravotní reforma a lékařské ústavy Stahuj
41
03-04 - Zdravotní práce musí mít své místo Stahuj  
62
03-09 - Upevňující klín Stahuj
42
03-05 - Potřeba ovládání Stahuj  
63
03-10 - Odstranění předsudků zvyšuje vliv Stahuj
4. kapitola-Správný jídelníček
48
04-01 - 1. Původní strava-Co určil Stvořitel Stahuj  
64
04-12 - Reformační vliv prostého života Stahuj
49
04-02 - Výzva k nápravě Stahuj  
65
04-13 - 3. Přemrštěná strava-Nepřehlížejme to Stahuj
50
04-03 - 2. Prostá strava -Napomáhá bystrému postřehu Stahuj  
66
04-14 - Bůh se postaral štědře o potřeby těla Stahuj
51
04-04 - Ušetříte si mnoho utrpení Stahuj  
67
04-15 - Málo výživná strava je skvrnou zdravotní reformy Stahuj
52
04-05 - Odměna vytrvalosti Stahuj  
68
04-16 - Strava musí být přizpůsobena potřebám jednotlivce Stahuj
53
04-06 - Jděme vpřed Stahuj  
69
04-17 - 4. Strava v různých zemích-Musí odpovídat ročnímu období a podnebí Stahuj
54
04-07 - Strava při společných shromážděních Stahuj  
70
04-18 - V každé zemi je dost živin Stahuj
55
04-08 - Strava na výletě Stahuj  
71
04-19 - Návrh pro tropy Stahuj
56
04-09 - Pohostinství a jednoduchost Stahuj  
72
04-20 - Vyučování zdravotní reformě vyžaduje takt Stahuj
57
04-10 - Nečekaná návštěva Stahuj  
73
04-21 - Ujištění o Božím vedení Stahuj
58
04-11 - Nemyslete tolik na časné pokrmy Stahuj  
   
5. kapitola-Fyziologie zažívání
74
05-01 - Odměna poslušnosti přírodních zákonů Stahuj  
83
05-10 - Důležitá připomínka Stahuj
75
05-02 - Fyzické následky přejídání Stahuj  
84
05-11 - Nemějte zbytečné obavy Stahuj
76
05-03 - Překážky mechanismu Stahuj  
85
05-12 - Kombinace stravy Stahuj
77
05-04 - Čistý vzduch Stahuj  
86
05-13 - Válka v žaludku Stahuj
78
05-05 - Tekutá strava nevhodná Stahuj  
87
05-14 - Klidný žaludek-klidná povaha Stahuj
79
05-06 - Pokrmy mají být teplé, nikoli horké Stahuj  
88
05-15 - Ovoce a zelenina Stahuj
80
05-07 - Studené pokrmy jsou na úkor vitality Stahuj  
89
05-16 - Tučné zákusky a zelenina Stahuj
81
05-08 - Výstraha pracujícím Stahuj  
90
05-17 - Cukr a mléko Stahuj
82
05-09 - Jezte pomalu, důkladně žvýkejte Stahuj  
91
05-18 - Tučné a složité směsi  Stahuj
6. kapitola-Nesprávné jídlo příčinou nemoci
92
06-01 - Dědictví degenerace Stahuj  
97
06-06 - Hovění chuti přivodí nemoc Stahuj
93
06-02 - Vědomé přehlížení zákonů života Stahuj  
98
06-07 - Cesta k opilství Stahuj
94
06-03 - Důsledky neovládané chuti ve společnosti Stahuj  
99
06-08 - Nevhodná stava působí zhoubně na játra Stahuj
95
06-04 - Porušení přírodních i duchovních zákonů Stahuj  
100
06-09 - Jídlo má vliv na náladu Stahuj
96
06-05 - Samovolně způsobené utrpení Stahuj  
101
06-10 - Výzva k nápravě  Stahuj
7. kapitola-Přejídání
102
07-01 - Je to běžný, ale nebezpečný hřích Stahuj  
107
07-07 - Příčina zapomnětlivosti Stahuj
102
07-02 - Potíže lidského těla Stahuj  
108
07-08 - Rada duševním pracovníkům a kazatelům Stahuj
103
07-03 - Přejídání je velký hřích Stahuj  
109
07-09 - Špatné trávení a výborná zasedání Stahuj
104
07-04 - Co vede k přejídání Stahuj  
110
07-10 - Co není doporučením zdravotní reformy Stahuj
105
07-05 - Příčina tělesné a duševní ochablosti Stahuj  
111
07-11 - Svými zuby si kopou hrob Stahuj
106
07-06 - Ospalost v bohoslužbách Stahuj  
   
8. kapitola-Ovládání chuti
112
08-01 - První člověk selhal v sebeovládání Stahuj  
123
08-12 - Ukáznění nepřirozené chuti Stahuj
113
08-02 - Dny Noeho a naše doba Stahuj  
124
08-13 - Kazatelé a Boží služebnícvi užiteční podle toho, jak ovládají svoji chuť Stahuj
114
08-03 - Ezau přemožen chutí Stahuj  
125
08-14 - Výzva k jednomu spolupracovníkovi Stahuj
115
08-04 - Izrael touží po mase Stahuj  
126
08-15 - Zvyky a posvěcení Stahuj
116
08-05 - Uctívání na oltáři zvrácené chutě Stahuj  
127
08-16 - Rozhodná změna povahy Stahuj
117
08-06 - Kristus se stal vítězem pro nás Stahuj  
128
08-17 - Marná snaha o pozvolnou nápravu Stahuj
118
08-07 - Danielův příklad vítězství Stahuj  
129
08-18 - Petrova výzva Stahuj
119
08-08 - Naše křesťanská povinnost Stahuj  
130
08-19 - Silou vůle a z Boží milosti Stahuj
120
08-09 - Otroci chuti Stahuj  
131
08-20 - Otázka mravní statečnosti Stahuj
121
08-10 - Tělesný, duševní a mravní vliv nezdrženlivosti Stahuj  
132
08-21 - Vítězství skrze Krista Stahuj
122
08-11 - Pozdní lítost Stahuj  
   
9. kapitola-Pravidelnost v jídle
133
09-01 - 1. Počet jídel-žaludek potřebuje klid Stahuj    
138
09-06 - Nenuťme nikoho, aby se zřekl třetího jídla Stahuj
134
09-02 - Jezte řádnou snídani Stahuj  
139
09-07 - Není to zkušební kámen Stahuj
135
09-03 - Pozdní večeře Stahuj  
140
09-08 - Nenuťme ani na našich školách Stahuj
136
09-04 - Jíst dvakrát denně Stahuj  
141
09-09 - 2. Pojídání mezi jidlem-Význam pravidelnosti Stahuj
137
09-05 - Lék na podrážděnost Stahuj  
   
10. kapitola-Půst
142
10-01 - Kristus zvítězil tím, že zapřel svoji chuť Stahuj    
146
10-05 - Lék v nemoci Stahuj
143
10-02 - Jako příprava ke studiu Písma Stahuj  
147
10-06 - Pozor na nevhodný půst Stahuj
144
10-03 - Potřeba Boží pomoci Stahuj  
148
10-07 - Rada stařičkému kazateli Stahuj
145
10-04 - Pravý půst Stahuj  
   
11. kapitola-Extrémy ve stravě
149
11-01 - Cena zásadového jednání Stahuj  
155
11-07 - Zdravotní reforma se může stát deformací Stahuj
150
11-02 - Nesprávné představy o reformě Stahuj  
156
11-08 - Pokrm má být chutný Stahuj
151
11-03 - Pozor na nedostatečnou stravu Stahuj  
157
11-09 - Škodlivý vliv extrémistů Stahuj
152
11-04 - Obměňování jídelníčku Stahuj  
158
11-10 - Vnucování osobních názorů Stahuj
153
11-05 - Úvaha pro indivuduální potřeby Stahuj  
159
11-11 - Chybující lidé Stahuj
154
11-06 - Nebýt příčinou těžkostí Stahuj  
160
11-12 - Oba extrémy jsou nevhodné Stahuj
12. kapitola-Strava v těhotenství
161
12-01 - Prenatální vlivy před narozením Stahuj    
163
12-03 - Chuť nesmí rozhodovat Stahuj
162
12-02 - Varuj se Stahuj  
164
12-04 - Následky přepracování a nedostatečné stravy Stahuj
13. kapitola-Strava v dětství
165
13-01 - Rada založena na Božích pokynech Stahuj  
173

13-09 - Co je pro děti obzvláště škodlivé

Stahuj
166
13-02 - Dítě Stahuj  
174
13-10 - Proti zlým sklonům Stahuj
167
13-03 - Pravidelnost v jídle Stahuj  
175
13-11 - Vyhovění - krutá laskavost Stahuj
168
13-04 - Chuť musí být vychovávána od malička Stahuj  
176
13-12 - Pozorování na cestách Stahuj
169
13-05 - Neukázněnost chuti a zkaženost Stahuj  
177
13-13 - Příčina podrážděnosti a nervozity Stahuj
170
13-06 - Uvažujme o skromnosti Stahuj  
178
13-14 - Strava a maravní vývoj Stahuj
171
13-07 - Podrobování nestřídmosti Stahuj  
179
13-15 - Zkaženost mezi dětmi Stahuj
172
13-08 - Vyučujte odporu k dráždidlům Stahuj  
180
13-16 - Učte děti bojovat s pokušením Stahuj
14. kapitola-Zdravá kuchyně
181
14-01 - Nedostatečné vaření je hříchem Stahuj  
190
14-10 - Nedostatečná kuchyně příčinou nemocí Stahuj
182
14-02 - Vážnost kuchařky Stahuj  
191
14-11 - Vhodné náhrobní kameny Stahuj
183
14-03 - Každá žena se má vyznat v kuchařském umění Stahuj  
192
14-12 - Učte se hospodařit Stahuj
184
14-04 - Muži i ženy se mají učit vařit Stahuj  
193
14-13 - Běžný způsob jídla může stát i život Stahuj
185
14-05 - Zkoumejte zdravotnickéčasopisy Stahuj  
194
14-14 - Výběr a úprava pokrmů jsou důležité Stahuj
186
14-06 - Podrobujte nadání v tomto směru Stahuj  
195
14-15 - Jednotvárná snídaně Stahuj
187
14-07 - Školy, kde by se učilo vařit Stahuj  
196
14-16 - Přemýšlejte a žijte podle toho Stahuj
188
14-08 - Zdravotní reforma a správné vaření Stahuj  
197
14-17 - Hodiny vaření důležitější než hudba Stahuj
189
14-09 - Přechod od masitých pokrmů Stahuj  
198
14-18 - Naučte tajům vaření Stahuj
15. kapitola-Zdravé pokrmy a zdravotní restaurace
199
15-01 - Nebeský rádce Stahuj  
207
15-09 - Zdravotní pokrmy mají předcházet pokročilou zdravotní reformu Stahuj
200
15-02 - Jako manna Stahuj  
208
15-10 - Ořechů poskromnu Stahuj
201
15-03 - Božská známost Stahuj  
209
15-11 - Zdravotní jídelna o konferencích Stahuj
202
15-04 - Prostá, zdravá a snadno upravitelná strava Stahuj  
210
15-12 - Naše jídelny mají trvat na zásadě Stahuj
203
15-05 - Jednodušší a levnější Stahuj  
211
15-13 - Varujte se přílišné pestrosti Stahuj
204
15-06 - S přibývajícím hladem bude potrava jednodušší Stahuj  
212
15-14 - Poslání zdravotních jídelen Stahuj
205
15-07 - Kristovo naučení o hospodárnosti Stahuj  
213
15-15 - Konečný cíl potravinářství Stahuj
206
15-08 - Výrobky z místních potravin Stahuj  
   
16. kapitola-Strava v sanatoriích
214
16-01 - Dobrá péče a dobrá strava Stahuj  
224
16-11 - Další pokyny Stahuj
215
16-02 - Odpovědnost lékařů, dietetiků a ošetřovatelů Stahuj  
225
16-12 - Čaj, káva a maso jen na pokoj Stahuj
216
16-03 - Usilujme o pohodlí pacientů a snažme se, aby měli dobrou vůli Stahuj  
226
16-13 - Podávání čaje, kávy a masa Stahuj
217
16-04 - Vyžadujte jen nejnutnější změny obyčejů a zvyků Stahuj  
227
16-14 - Lihoviny nepodávat Stahuj
218
16-05 - Dietní změny provádějte pozvolna Stahuj  
228
16-15 - Jídla chutná Stahuj
219
16-06 - Dva extrémy Stahuj  
229
16-16 - Strava pro nemocné Stahuj
220
16-07 - Vliv malých porcí na nechutnost stravy Stahuj  
230
16-17 - Výchova stolování Stahuj
221
16-08 - Masité pokrmy nepatří do jídelníčku sanatorií Stahuj  
231
16-18 - Stůl pomocníků Stahuj
222
16-09 - Nepředepisujte maso Stahuj  
132
16-19 - Kuchař je lékařem misionářem Stahuj
223
16-10 - Opatrnost v odříkání masa Stahuj  
   
17. kapitola-Strava racionálním lékem
233
17-01 - Přírodní léčba Stahuj  
237
17-05 - Léčivá strava Stahuj
234
17-02 - Co dokážeme sami Stahuj  
238
17-06 - Přísná střídmost je lékem proti nemocem Stahuj
235
17-03 - Víra a správné jídlo a pití Stahuj  
239
17-07 - Potřeba nejlepší stravy Stahuj
236
17-04 - Léčení v sanatoriu Stahuj  
   
18. kapitola-Ovoce, obilniny a zelenina
240
18-01 - 1. Ovoce-Požehnání čerstvého ovoce Stahuj  
258
18-18 - Starý chléb lepší než čerstvý Stahuj
241
18-02 - Význam přiměřené stravy Stahuj  
259
18-19 - Zlé následky kyselého chleba Stahuj
242
18-03 - Přechodně ovocná strava Stahuj  
260
18-20 - Výhoda chleba a jiných tvrdých potravin Stahuj
243
18-04 - Náhrada škodlivých látek Stahuj  
261
18-21 - Teplé piškoty Stahuj
244
18-05 - Nakládání a sušení Stahuj  
262
18-22 - Pečivo s práškem Stahuj
245
18-06 - Čerstvé ze zahrady či sadu Stahuj  
263
18-23 - Celozrnný pšeničný chléb je lepší než bílý Stahuj
246
18-07 - 2. Obilí-Součást stravy na začátku Stahuj  
264
18-24 - Různé druhy obilnin Stahuj
247
18-08 - Součást přiměřené stravy Stahuj  
265
18-25 - Sladkosti Stahuj
248
18-09 - Dostatečné zásoby Stahuj  
266
18-26 - 4. Zelenina-Čerstvá, jednoduše upravená zelenina Stahuj
249
18-10 - Vhodná úprava Stahuj  
267
18-27- Část dokonalé stravy Stahuj
250
18-11 - Obilné kaše Stahuj  
268
18-28 - Dostatek zeleniny Stahuj
251
18-12 - Šrotová kaše Stahuj  
269
18-29 - Někdo nesnáší zeleninu Stahuj
252
18-13 - Náhrada masa Stahuj  
270
18-30 - Brambory Stahuj
253
18-14 - 3. Chléb-Podpora života Stahuj  
271
18-31 - Fazole jsou zdravé Stahuj
255
18-15 - Náboženství a dobrý bochník Stahuj  
272
18-32 - Pěstování a uchovávání zeleniny Stahuj
256
18-16 - Soda v chlebu Stahuj  
273
18-33 - Nať a rajčata ve stravě E. G. Whiteové Stahuj
257
18-17 - Používání mléka v kynutém chlebu Stahuj  
   
19. kapitola-Sladké zákusky
274
19-01 - 1. Cukr Stahuj  
278
19-05 - Není to součást zdravé, výživné stravy Stahuj
275
19-02 - Prodej pamlsků na našich shromážděních Stahuj  
279
19-06 - Prosté zákusky nejsou zapovězeny Stahuj
276
19-03 - 2. Mléko a cukr Stahuj  
280
19-07 - Jasná mysl a silné tělo Stahuj
277
19-04 - 3. Záviny, dorty, zákusky, pudinky- Přílišné pokušení Stahuj  
   
20. kapitola-Koření
281
20-01 - 1. Příchuť a koření Stahuj  
285
20-05 - 3. Sůl Stahuj
282
20-02 - Koření dráždí žaludek a podněcuje nepřirozené touhy Stahuj  
286
20-06 - 4. Kyselé okurky a ocet Stahuj
283
20-03 - Jejich požívání způsobuje slabost Stahuj  
287
20-07 - Ocet Stahuj
284
20-04 - 2. Soda a prášek do pečiva Stahuj  
   
21. kapitola-Tuky
288
21-01 - 1. Máslo-Postupná reforma Stahuj  
296
21-09 - 2. Sádlo-živočišné tuky Stahuj
289
21-02 - Nahradit olivami, smetanou, ořechy a zdravotními jídly Stahuj  
297
21-10 - 3. Mléko a smetana-součást výživné, chutné diety Stahuj
290
21-03 - Co se nehodí pro děti Stahuj  
298
21-11 - Nebezpečí nezdravého mléka Stahuj
291
21-04 - Mnoho másla narušuje trávení Stahuj  
299
21-12 - Sterilizované mléko Stahuj
292
21-05 - Když čisté máslo nemohu dostat Stahuj  
300
21-13 - Náhrada másla Stahuj
293
21-06 - Máslo není jako maso Stahuj  
301
21-14 - Nejpřísnější strava není nejlepší Stahuj
294
21-07 - Ponechte jiným jejich přesvědčení Stahuj  
302
21-15 - Bůh to ukáže Stahuj
295
21-08 - Varujme se extrému Stahuj  
303
21-16 - 4. Olivy a olej Stahuj
22. kapitola-Proteiny
304
22-01 - 1. Ořechy a pokrmy z ořechů-součást přiměřené stravy Stahuj  
309
22-06 - Pro děti dráždivé Stahuj
305
22-02 - Pokrmy z ořechů připravujeme pečlivě a nenákladně Stahuj  
310
22-07 - Ve vejcích jsou léčivé složky, ale pozor na přemíru Stahuj
306
22-03 - Poměr ořechů k jiným složkám potravy Stahuj  
311
22-08 - Nezapomínejte na dostatečnou výživu Stahuj
307
22-04 - 2. Vejce-požívání vajec bude stále nevhodnější a nebezpečnější Stahuj  
312
22-09 - 3. Sýr-nehodí se k jídlu Stahuj
308
22-05 - Neřaďte to mezi masité pokrmy Stahuj  
   
23. kapitola-Masité pokrmy
313
23-01 - Masitá strava-dědictví hříchu Stahuj  
332
23-20 - Vepřové je zvlášť odsouzeníhodné Stahuj
314
23-02 - Předpotopní zkaženost Stahuj  
333
23-21 - Živočišný tuk a krev Stahuj
315
23-03 - Pád Izraele a duchovní ztráta Stahuj  
334
23-22 - Ryby jsou často nakažené Stahuj
316
23-04 - Bezmasá strava mírní sklony člověka Stahuj  
335
23-23 - Uznejme případy tísnivých okolností Stahuj
317
23-05 - Vzpoura a trest Stahuj  
336
23-24 - Bezmasá strava vyhovuje Stahuj
318
23-06 - Boží úmysl s Izraelem Stahuj  
337
23-25 - Nač pokrmy z druhé ruky? Stahuj
319
23-07 - Příklad pro vás Stahuj  
338
23-26 - Maso typickým dráždidlem Stahuj
320
23-08 - Zpět k původní stravě Stahuj  
339
23-27 - Dostatečná náhrada Stahuj
321
23-09 - Připraveni k proměnění Stahuj  
340
23-28 - Nerozumné výmluvy Stahuj
322
23-10 - Úsilí o svatost Stahuj  
341
23-29 - Vážná výzva k nápravě Stahuj
323
23-11 - Jedení masa je dnes obzvláště nebezpečné Stahuj  
342
23-30 - Půst a modlitba dodává sílu Stahuj
324
23-12 - Utrpení zvířat a jeho důsledek Stahuj  
343
23-31 - Kdy se nemáme modlit za nemocné Stahuj
325
23-13 - Tělesné následky masité stravy zvyšují náklonnost k nemocem a k náhlé smrti Stahuj  
344
23-32 - Vedoucí reformy Stahuj
326
23-14 - Nemocná krev Stahuj  
345
23-33 - Souhrn Stahuj
327
23-15 - Rakovina, tuberkulóza, tumory Stahuj  
346
23-34 - Postupná reforma stravy v ústavech ASD Stahuj
328
23-16 - Snižuje duševní svěžest Stahuj  
347
23-35 - Výzva k opuštění masa v našich prvotních lékařských zařízeních (1884) Stahuj
329
23-17 - Nízké pudy sílí Stahuj  
348
23-36 - Správné stanovisko Stahuj
330
23-18 - Bezpečná cesta Stahuj  
349
23-37 - Druhý dopis Stahuj
331
23-19 - Nepoznaná příčina Stahuj  
350
23-38 - Buďme věrni zásadám Stahuj
24. kapitola-Nápoje
3511
24-01 - 1. Pitná voda-čistá voda požehnáním Stahuj  
360
24-10 - Boj mezi pravdou a podlehnutím Stahuj
352
24-02 - Použití vody v nemoci Stahuj  
361
24-11 - Kořeny nestřídmosti Stahuj
353
24-03 - Při horečce Stahuj  
362
24-12 - Satanovo našeptávání Stahuj
354
24-04 - Správné a nesprávné použití vody Stahuj  
363
24-13 - 3. Obilniny jako náhražka čaje a kávy Stahuj
355
24-05 - 2. Čaj a káva-Dráždivý účinek čaje a kávy Stahuj  
364
24-14 - Nestřídmé požívání horkých a škodlivých nápojů Stahuj
356
24-06 - Vytváří nervové vzrušení, nikoli sílu Stahuj  
365
24-15 - 4. Jablečné víno Stahuj
357
24-07 - Touhy jsou v rozporu s pobožností Stahuj  
366
24-16 - Pod drobnohledem Stahuj
358
24-08 - Otupělý přestupník není bez viny Stahuj  
367
24-17 - 5. Ovocná šťáva-sladký vinný ocet Stahuj
359
24-09 - Prohraný boj s chutí Stahuj  
368
24-18 - Prospěšná zdraví Stahuj
25. kapitola-Učme zásadám zdraví
369
25-01 - 1. Zdravotní otázky-Potřeba zdravotní výchovy Stahuj  
391
25-24 - 2. Jak předkládat zásady zdravotní reformy-Mějte na paměti důležitost reformy Stahuj
370
25-02 - Mnozí budou osvíceni Stahuj  
392
25-25 - Řiďte se Spasitelovými metodami Stahuj
371
25-03 - Jak šířili naši průkpníci zásady zdravotní reformy Stahuj  
393
25-26 - Použijte takt a zdvořilost Stahuj
372
25-04 - Na místě také stan pro lékaře Stahuj  
394
25-27 - Reforma týkající se stravy musí být postupná Stahuj
373
25-05 - Příklad a rady Stahuj  
395
25-28 - Traktáty o zdravotní reformě Stahuj
374
25-06 - V našich sanatoriích Stahuj  
396
25-29 - Pojednávejte moudře o otázce masa Stahuj
375
25-07 - Výchova pacientů v domácím ošetření Stahuj  
397
25-30 - Někdy je moudré mlčet Stahuj
376
25-08 - Naučení o střídmosti Stahuj  
398
25-31 - Mylný způsob práce Stahuj
377
25-09 - Rozsáhlá reforma Stahuj  
399
25-32 - Učte názorně, příkladem Stahuj
377
25-10 - Listí ze stromu života Stahuj  
400
25-33 - Předkládejte střídmost v nejpoutavější formě Stahuj
378
25-11 - Příprava k modlitbám za uzdravení Stahuj  
401
25-34 - Přibližte se k lidem tam, kde jsou Stahuj
379
25-12 - Lékař je povinen své pacienty poučit Stahuj  
402
25-35 - Příklad, jak zacházet s extrémními názory Stahuj
380
25-13 - Vážná odpovědnost Stahuj  
403
25-36 - 3. Kuchařské školy-Nanejvýš důležitý úkol Stahuj
381
25-14 - Zdravotní reformátoři musí mít mravní odvahu Stahuj  
404
25-37 - V každém sboru, v církevní škole a v misijním poli Stahuj
382
25-15 - Spolupráce sanatorií a škol Stahuj  
405
25-38 - Jejich oprávnění Stahuj
383
25-16 - Dílo evangelizace a práce ve městech Stahuj  
406
25-39 - Reformační činitel Stahuj
384
25-17 - Kazatelé přinášejte zdravotní zásady reformace Stahuj  
407
25-40 - Poučování po domech Stahuj
385
25-18 - Výzva ke kazatelům, předsedům a jiným vedoucím Stahuj  
408
25-41 - Poukazujte na nutnost zdravotní reformy při slavnostních příležitostech a hostinách Stahuj
386
25-19 - Zdravotní výchova v rodině Stahuj  
409
25-42 - Příležitosti a nebezpečí našich jídelen Stahuj
387
25-20 - Sobecké choutky brzdou Božího díla Stahuj  
410
25-43 - Vychovatelé musí mít takt a jemnost Stahuj
388
25-21 - Každý člen má přinášet pravdu Stahuj  
411
25-44 - Kuchařské kroužky na všech našich školách Stahuj
389
25-22 - Zřizujte nová centra Stahuj  
412
25-45 - Věrnost ve všedních povinnostech Stahuj
390
25-23 - Vychovatelé, jděte vpřed Stahuj  
   
Dodatek č. 1
413
01 - Dodatek č. 1 Stahuj  
426
14 - Po jednom roce Stahuj
414
02 - První vidění o zdravotní reformě Stahuj  
427
15 - Po dvou letech Stahuj
415
03 - Zjevení, jak bude dílo postupovat Stahuj  
428
16 - Mírné požívání ořechů Stahuj
416
04 - Osobní přijetí poselství Stahuj  
429
17 - Hodnotná strava Stahuj
417
05 - Po jednoroční zkoušce-dostalo se mi dobrodiní Stahuj  
430
18 - Čaj a káva Stahuj
418
06 - Boj o vítězství Stahuj  
431
19 - Jednoduchá strava Stahuj
419
07 - Boj proti zálibě v octu Stajhu  
432
20 - Řídím se světlem z roku 1903 Stahuj
420
08 - Skromnám, ale přiměřená strava Stahuj  
433
21 - Rodina není vázaná přísnými pravidly Stahuj
421
09 - Dobře zásobený stůl Stahuj  
434
22 - Něco těm, kteří mají pochybnosti o stravování sestry Whiteové Stahuj
422
10 - Ve voze Stahuj  
435
23 - Všeobecné zásady reformy Stahuj
423
11 - Nesnáze a z toho vyplývající kompromisy Stahuj  
436
24 - Snášejte se s druhými Stahuj
424
12 - Nářek pro nedostatek kuchařek Stahuj  
437
25 - Byla jsem věrnou zdravotní reformátorkou Stahuj
425
13 - Konečná záruka naprosto bezmasé stravy Stahuj  
   
Dodatek č. 2
438
01 - Co říká James White k učení o zdravotní reformě Stahuj        

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř