Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Spolecenstvi s Bohem

Společenství s Bohem .

V Bibli je napsáno: Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jak. 5:16b. A jinde zase: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Jan 14:13-14.
V Přísloví 28:9 se však také můžeme dočíst i to, že odvrací-li se někdo od slyšení Zákona i jeho modlitba je ohavností.

Tyto verše nás vedou k vážnému zamyšlení se nad takovou modlitbou, která by nebyla ohavností, ale kterou by Bůh rád vyslyšel a podpořil svou mocí.

Tato audio kniha může být jakýmsi návodem k tomu, jak se naučit modlit se ve shodě s vůlí Boží.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

                  Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni. 
 
Celá audiokniha ke stažení
 
01 Čím je opravdová modlitba   28 Modlitba a naše zkoušky
02 Ranní modlitba   29 Co dělat proti rozptytování našich myšlenek při modlitbě
03 Je těžké najít si čas pro modlitbu   30 Opovážlivá modlitba
04 Modlit se z celého srdce   31 Modlitba a veřejná pobožnost
05 Oč se máme modlit   32 Rodinná pobožnost
06 Nutnost duchovního probuzení   33 Význam modlitebních shromáždění
07 Raný a pozdní déšť   34  Kristův zápas na modlitbě
08 Modlitba a radost   35 Modlit se z celého srdce
09 Modlitba a víra   36 Bděte a modlete se
10 Modlitba a úcta   37 Připrav se na příchod Páně
11 Náš vliv na jiné   38 Modlitební skupinky
12 Vidět Boží tvář   39 Jak můžeme poznat Boží vůli
13 Poznat Boha   40 Prosba o znamení
14 Sobecká modlitba   41 Jak můžeme získat modlitebného ducha
15 Velká a vzácná zaslíbení   42 Naše odpovědnost za druhé
16 Tajemství Boží ochrany   43 Dbejte na Boží hlas
17 Vytrvalost v modlitbě   44 Modlit se v Ježíšově jménu
18 Modlit se a přemýšlet   45 Co bylo pro Pána Ježíše nejdůležitější
19 Služba andělů při modlitbě   46 Pán Ježíš náš prostředník
20 Proč se modlit, když Bůh o všem ví   47 Přemáhat satana modlitbou
21 Nezáleží na pocitech   48 Když se modlí matky
22 Jak jsou modlitby vyslýchány   49 Zvláštní pozvání
23 Poslušnost je předpokladem k vyslyšení modlitby   50 Pravá modlitba
24 Vyznat vlastní hříchy a odpustit jiným jejich chyby   51 Víra - podmínka vyslyšení modlitby
25 Modlitba za uzdravení 1. část   52 Jak chodil Henoch s Bohem
26 Modlitba za uzdravení - 2. část   53 Co se můžeme naučit od Jana Křtitele
27 Opožděné vyslyšení modliteb        
[Zpět nahoru]

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř