Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Život a dílo Ellen Whiteové

Další knihy:

Výchova

Život a dílo Ellen Whiteove

Životní příběh Ellen Gould Whiteové (Harmonové), Boží prorokyně, od narození až po její smrt.

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

          Celá audiokniha ke stažení  
1
Dětství  
32
Slavnostní sen
2
Obrácení  
33
Misijní práce
3
Boje s pochybností  
34
Širší plány
4
Počátek veřejného působení  
35
Do celého světa
5
Vystoupení z církve  
36
Rozšiřování spisů
6
Zklamání z let 1843-1844  
37
Veřejná práce v r. 1877
7
Mé první vidění  
38
Návštěva v Oregonu
8
Výzva k cestování  
39
Ze státu do státu
9
Vyslyšení modlitby  
40
Vidění o soudu
10
Práce v New Hampshire  
41
Smrt staršího Jamese Whitea
11
Setkání s fanatismem  
42
Pevnost v utrpení
stahuj
12
Sobota Páně  
43
Znovunabytí zdraví
stahuj
13
Sňatek a společné působení  
44
Spisovatelská a kazatelská činnost
stahuj
14
Boje s chudobou  
45
Práce ve střední Evropě
stahuj
15
Práce v západním New Yorku r. 1848  
46
Práce v Británii a Skandinávii
stahuj
16
Vidění o zapečetění  
47
Potvrzení důvěry
stahuj
17
Povzbuzující vedení prozřetelnosti  
48
Nebezpečí uplatňování světských plánů v Božím díle
stahuj
18
Začátek nakladatelského díla  
49
Přes Tichý oceán
stahuj
19
Návštěvy rozptýleného stáda  
50
První australské táborové shromáždění
stahuj
20
Obnova nakladatelství   51 Škola v Avondale
stahuj
21
V Rochestru ve státě New York   52 Jižní státy na konferenci r. 1901
stahuj
22
Pokrok během těžkostí   53 V hlavním městě země
stahuj
23
Přesídlení do Michiganu   54 V jižní Kalifornii
stahuj
24
Práce na středním západě r. 1856-1858   55 Zemětřesení v San Francisco
stahuj
25
Osobní zkoušky   56 Na Generální konferenci r. 1909
stahuj
26
Boj proti nemoci   57 Závěrečné práce
stahuj
27
Boje a vítězství   58 Poslední nemoc
stahuj
28
Ve sborech v Nové Anglii   59 Pohřeb v Elmshaven
stahuj
29
Opětovné získání ztracených   60 Vzpomínková slavnost v Richmond
stahuj
30
Putování úzkou cestou   61 Pohřeb v Bettle Creeku
stahuj
31
Nositelé břemen      

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř
6