Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Cesta ke Kristu

Cesta ke Kristu

Mnohým lidem zaznívají slova milostivého pozvání: "Pojďte ke mně všichni." Je to volání soucitného Spasitele, jehož srdce plné lásky se otevírá všem těm, kdo se vzdalují od Boha. V srdcích lidí, kteří opravdu touží po pomoci, jíž lze najít v Ježíši, urychleně dozrává rozhodnutí navrátit  se do Otcova domu. U takových lidí se často opakuje Tomášova otázka: "Jak bychom mohli znát cestu?" Zdá se, jakoby Otcův dům byl velmi vzdálen, a proto cesta k němu připadá obtížná a nejistá. Jaká je tedy ve skutečnosti cesta, jež vede domů?
Z názvu této knihy je patrné její poslání. Ukazuje na Ježíše jako na jediného, kdo dovede uspokojit naše duchovní potřeby a jenž usměrňuje kroky pochybujícího a váhajícího člověka na "stezku pokoje." Tato knížka vede člověka krok za korkem cestou křesťanského života k plnému štěstí. Najde v ní způsob, jak získat ušlechtilý charakter a vyrovnanou povahu. Tyto vlastnosti najdeme v naprostém odevzdání se a v neochvějné důvěře ve spasitelnou milost a ochrannou moc velkého Přítele hříšníků. Naučení, která najdete v následujících kapitolách, přinesla útěchu a naději nejednomu zarmoucenému člověku a pomohla mnohým následovníkům Mistra kráčet s větší důvěrou a radostněji ve šlépějích Ježíše Krista. Věříme, že kniha přinese stejný užitek i dalším lidem, kteří potřebují tutéž pomoc.
Pán ukázal cestu i patriarchovi Jákobovi. Jákob měl strach z budoucnosti, protože se hříchem odloučil od Boha. Unaven ulehl k odpočinku. Ve snu mu Bůh zjevil žebřík, který stál na zemi a jehož vrchol dosahoval k nebesům (1. Mojžíšova 28:12). Tak mu Pán ukázal na možnost spojení mezi zemí a nebem. Jákob pak slyšel slova útěchy a naděje. Promlouval je Hospodin, který stál nad ním. Kéž by se tato událost vybavila mnohým lidem při čtení tohoto pojednání o cestě k životu.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Celá audiokniha ke stažení Stahuj
1
01 - Boží láska k člověku  Stahuj  
8
08 - Růst v Kristu Stahuj
2
02 - Hříšník potřebuje Krista Stahuj  
9
09 - Dílo a život Stahuj
3
03 - Pokání Stahuj  
10
10 - Poznání Boha Stahuj
4
04 - Vyznání Stahuj  
11
11 - Modlitba jako přednost Stahuj
5
05 - Posvěcení Stahuj  
12
12 - Co s pochybností? Stahuj
6
06 - Věř a přijímej  Stahuj  
13
13 - Radost v Pánu Stahuj
7
07 - Zkouška učednictví Stahuj  
   

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř