Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Cesta ke zdraví a životní harmonii

Cesta ke zdraví a životní harmonii

Žít v klidu, míru a pokoji - kdo by si to nepřál? Každý z nás touží po tom, aby jeho život byl vyvážený, zdravý, naplněný štěstím a pohodou.
Tato audio kniha nabízí mnoho praktických a jednoduchých rad, které souvisí s naším zdravím. Mimo jiné zdůrazňuje, že zdraví neznamená jenom nepřítomnost nemoci či dobrou fyzickou kondici, ale také duševní pohodu a duchovní vyrovnanost. Člověka pojímá celostně, zajímá se o všechny jeho potřeby a ukazuje, jak je naplňovat.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

   Celá audiokniha ke stažení Stahuj
1
01-1 Náš vzor stahuj  
135
22-3 Důsledky nesprávného odívání pro tělo stahuj
2
01-2 Bratrská láska stahuj  
136
22-4 Nezávislost na módě stahuj
3
01-3 Osobní služba stahuj  
137
23-1 Strava a zdraví stahuj
4
02-1 Dny služby stahuj  
138
23-2 Výběr potravin stahuj
5
02-2 "Zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili" stahuj  
139
23-3 Pestrost stravy stahuj
6
02-3 "Beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí" stahuj  
140
23-4 Příprava pokrmů stahuj
7
02-4 Odpovědnost rodičů stahuj  
141
23-5 Pravidelnost v jídle stahuj
8
02-5 Pět ječných bochníků nasytí velké množství lidí stahuj  
142
23-6 Zlozvyky při jídle stahuj
9
03-1 S přírodou a s Bohem stahuj  
143
23-7 Přejídání stahuj
10
03-2 "Trochu si odpočiňte" stahuj  
144
23-8 Jídlo v sobotu stahuj
11
04-1 Dotek víry stahuj  
145
23-9 Reforma v jídle stahuj
12
04-2 "Ze svého slitování nás zachránil" stahuj  
146
24-1 Maso jako potravina stahuj
13
04-3 "Můžeš mě očistit" stahuj  
147
24-2 Důvody pro vyřazení masitých pokrmů stahuj
14
04-4 "Naleznete odpočinutí" stahuj  
148
24-3 Změna stravy stahuj
15
05-1 Léčení duše stahuj  
149
25-1 Extrémy ve stravování stahuj
16
05-2 "Chceš být zdráv?" stahuj  
150
26-1 Povzbuzující prostředky a narkotika stahuj
17
05-3 "Jdi a už nehřeš!" stahuj  
151
26-2 Koření stahuj
18
05-4 Uzdravení šílence stahuj  
152
26-3 Čaj a káva stahuj
19
05-5 "Dal jsem vám moc" stahuj  
153
26-4 Zlozvyk kouření stahuj
20
06-1 Zachráněni, aby sloužili stahuj  
154
26-5 Alkohol stahuj
21
06-2 "Můj chvalozpěv o tobě bude znít stále" stahuj  
155
26-6 Nápoje s nízkým obsahem alkoholu stahuj
22
06-3 "Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte" stahuj  
156
26-7 Odpovědnost rodičů stahuj
23
06-4 Jsem s vámi stahuj  
157
26-8 Osobní odpovědnost stahuj
24
07-1 Spolupráce Boha s člověkem stahuj  
158
27-1 Obchodování s alkoholickými nápoji stahuj
25
07-2 Zdroj léčení stahuj  
159
27-2 Činnost obchodníka s alkoholickými nápoji stahuj
26
07-3 Hřích příčinou onemocnění stahuj  
160
27-3 Odpovědnost církve stahuj
27
07-4 Boží zákon života stahuj  
161
27-4 Licenční zákony stahuj
28
07-5 Evangelium zdraví stahuj  
162
27-5 Zákaz výroby, prodeje a dovozu alkoholických nápojů stahuj
29
07-6 Hodnota důkladné kvalifikace stahuj  
163
28-1 Služba v rodině stahuj
30
07-7 Bůh pomáhá lékaři stahuj  
164
28-2 Názorné vyučování stahuj
31
07-8 Služba člověku stahuj  
165
28-3 Pohostinnost stahuj
32
07-9 Boží zaslíbení stahuj  
166
28-4 Životní příležitost stahuj
33
08-1 Lékař vychovatelem stahuj  
167
29-1 Tvůrce domova stahuj
34
08-2 Potřeba vštěpování zdravotních zásad stahuj  
168
29-2 Pozdější zkušenosti v manželství stahuj
35
08-3 Užívání škodlivých léků stahuj  
169
29-3 Život v lásce stahuj
36
08-4 Přírodní léky stahuj  
170
29-4 Štěstí v nesobecké službě stahuj
37
08-5 Příprava na životní problémy stahuj  
171
30-1 Výběr a příprava domova stahuj
38
08-6 Základ reformy stahuj  
172
30-2 Jednoduchý nábytek stahuj
39
08-7 Potřeba Boží pomoci stahuj  
173
30-3 Krásné okolí stahuj
40
08-8 Výchova v rodině stahuj  
174
31-1 Matka stahuj
41
08-9 Síla příkladu stahuj  
175
31-2 Střídmost a sebeovládání stahuj
42
08-10 Lékař v boji s alkoholizmem stahuj  
176
31-3 Přepracování stahuj
43
08-11 Zklamání v práci stahuj  
177
31-4 Radost stahuj
44
08-12 Osobní potřeby a nebezpečí stahuj  
178
31-5 Rodiče a výchova dětí stahuj
45
08-13 Jediné bezpečí stahuj  
179
31-6 Matčina příležitost stahuj
46
09-1 Vyučování a uzdravování stahuj  
180
32-1 Dítě stahuj
47
09-2 Působení učedníků stahuj  
181
32-2 Péče o malé děti stahuj
48
09-3 Potřeba evangelia stahuj  
182
32-3 Oblečení dítěte stahuj
49
09-4 Kristova úspěšná metoda stahuj  
183
32-4 Dětská strava stahuj
50
09-5 Činnost ošetřovatelů a zdravotních sester stahuj  
184
32-5 Péče o děti v nemoci stahuj
51
09-6 Učení zdravotním zásadám stahuj  
185
32-6 Studium fyziologie stahuj
52
09-7 Práce jednotlivce stahuj  
186
33-1 Vliv domova stahuj
53
09-8 Každý má sloužit stahuj  
187
33-2 Odpovědnost otce stahuj
54
09-9 Sbor jako "výcvikové středisko" stahuj  
188
34-1 Cíl pravé výchovy stahuj
55
09-10 Nejúspěšnější pracovníci stahuj  
189
34-2 Výchova ke službě stahuj
56
09-11 Plnější život stahuj  
190
34-3 Široký základ stahuj
57
09-12 Málo příležitostí stahuj  
191
34-4 Domov jako škola stahuj
58
09-13 Soběstační misionáři stahuj  
192
34-5 Působení školy stahuj
59
09-14 Takt a soucit stahuj  
193
34-6 Učit sebe i druhé stahuj
60
09-15 Slovo v příhodný čas stahuj  
194
34-7 Vliv společnosti stahuj
61
09-16 Boží rodina stahuj  
195
34-8 Boží ujištění stahuj
62
10-1 Pomáhat pokoušeným stahuj  
196
35-1 Pravé poznání Boha stahuj
63
10-2 Potřebujeme soucit stahuj  
197
35-2 Bůh se zjevuje prostřednictvím přírody stahuj
64
10-3 Spaseni v naději stahuj  
198
35-3 Osobní Bůh stahuj
65
10-4 Umění napomínat stahuj  
199
35-4 Příroda není Bůh stahuj
66
10-5 Nenechte se zmalomyslnět stahuj  
200
35-5 Stvoření země stahuj
67
11-1 V boji proti nestřídmosti stahuj  
201
35-6 Stvoření člověka stahuj
68
11-2 Osobní úsilí stahuj  
202
35-7 Přírodní zákony jsou Božími služebníky stahuj
69
11-3 Síla vůle stahuj  
203
35-8 Boží prozřetelná péče stahuj
70
11-4 Znalost zdravotních zásad stahuj  
204
35-9 Osobnost Boha zjevená v Kristu stahuj
71
11-5 Zklamání a nebezpečí stahuj  
205
35-10 Zjeven učedníkům stahuj
72
11-6 Zachráněn, aby zachraňoval stahuj  
206
35-11 Svědectví Bible stahuj
73
11-7 Kristus je jedinou nadějí pro pokoušené stahuj  
207
35-12 Boží charakter zjeven v Kristu stahuj
74
11-8 Nádherná zaslíbení stahuj  
208
35-13 Sláva kříže stahuj
75
12-1 Pomoc nezaměstnaným a bezdomovcům stahuj  
209
35-14 Byl to Kristus stahuj
76
12-2 Boží plán s Izraelem stahuj  
210
35-15 Nevýslovný dar stahuj
77
12-3 Výchova ke zručnosti stahuj  
211
35-16 Poznání, které působí změnu stahuj
78
12-4 Ohledy na chudé stahuj  
212
36-1 Nebezpečí spekulativního poznání stahuj
79
12-5 Zásady obchodování stahuj  
213
36-2 Panteistická teorie stahuj
80
12-6 Příležitosti pro bezdomovce stahuj  
214
36-3 Pátrání po Božích tajemstvích stahuj
81
12-7 Městské chudinské čtvrti stahuj  
215
36-4 Tajemství přírody stahuj
82
12-8 Domovy na vesnici stahuj  
216
36-5 Velikost našeho Boha stahuj
83
12-9 Potřeba vyučit se řemeslu stahuj  
217
36-6 Varování před opovážlivostí stahuj
84
12-10 Misionářské rodiny stahuj  
218
36-7 Posvátnost Boží přítomnosti stahuj
85
12-11 Názorný příklad stahuj  
219
37-1 Dobré a špatné vlivy ve výchově stahuj
86
12-12 Naděje a odvaha stahuj  
220
37-2 Nevěřící spisovatelé stahuj
87
12-13 Nejlepší věci života stahuj  
221
37-3 Studium dějin a teologie stahuj
88
13-1 Bezmocní chudí stahuj  
222
37-4 Klasická literatura stahuj
89
13-2 Rodina víry stahuj  
223
37-5 Zábavná literatura stahuj
90
13-3 Vdovy a sirotci stahuj  
224
37-6 Mýty a pohádky stahuj
91
13-4 Staří lidé stahuj  
225
37-7 Kristovo učení stahuj
92
13-5 Zkouška povahy stahuj  
226
37-8 Pravé vzdělání stahuj
93
13-6 Hospodárnost a sebezapření stahuj  
227
38-1 Důležitost hledání pravého poznání stahuj
94
13-7 "Dávejte a bude vám dáno" stahuj  
228
38-2 Dílo, které vyžaduje naše přemýšlení stahuj
95
14-1 Služba bohatým stahuj  
229
38-3 Věda, kterou si musíme osvojit stahuj
96
15-1 U lůžka nemocného stahuj  
230
38-4 Není času nazbyt stahuj
97
15-2 Sluneční paprsky, větrání a teplota stahuj  
231
38-5 Potřeba sebezapření stahuj
98
15-3 Strava stahuj  
232
38-6 Kristus - zdroj pravého poznání stahuj
99
15-4 Služba ošetřovatelek stahuj  
233
39-1 Poznání zprostředkované  Božím slovem stahuj
100
15-5 Návštěva nemocného stahuj  
234
39-2 Poznání získané ze zkušenosti stahuj
101
15-6 Ústavní léčba stahuj  
235
39-3 Pomoc při studiu přírody stahuj
102
16-1 Modlitba za nemocné stahuj  
236
39-4 Zkušenost žalmisty stahuj
103
16-2 Podmínky vyslyšení modlitby stahuj  
237
39-5 Jasnější zjevení Boha stahuj
104
16-3 Vyznání hříchu stahuj  
238
39-6 Výchova k věčnému životu stahuj
105
16-4 Poddání se Boží vůli stahuj  
239
40-1 Pomoc v každodenním životě stahuj
106
16-5 Biblické příklady použití léčivých prostředků stahuj  
240
40-2 Zkoušky jako výchovný prostředek stahuj
107
17-1 Uplatnění léčivých prostředků stahuj  
241
40-3 Boží plány jsou nejlepší stahuj
108
17-2 Vhodné léčebné prostředky stahuj  
242
40-4 Poučení z Mojžíšova života stahuj
109
17-3 Odpočinek jako lék stahuj  
243
40-5 Opravdová velikost stahuj
110
17-4 Používání vody stahuj  
244
40-6 Plány do budoucna stahuj
111
17-5 Výhody cvičení stahuj  
245
40-7 Odměna  stahuj
112
18-1 Psychoterapie stahuj  
246
40-8 Bůh se postará stahuj
113
18-2 Ovládání mysli druhého stahuj  
247
40-9 Víra povzbuzuje stahuj
114
18-3 Pravý soucit stahuj  
248
41-1 Ve styku s druhými stahuj
115
18-4 Síla vůle stahuj  
249
41-2 Úcta k lidem, kteří nesou odpovědnost stahuj
116
18-5 Biblické zásady léčení stahuj  
250
41-3 Trpělivé snášení bezpráví stahuj
117
18-6 Pomoc v každém utrpení stahuj  
251
41-4 Zdvořilost stahuj
118
18-7 Zaslíbení o záchraně stahuj  
252
41-5 Sebekázeň stahuj
119
18-8 Vděčnost a chválení stahuj  
253
41-6 Pochvala a ocenění stahuj
120
18-9 Chvalozpěvy stahuj  
254
41-7 Trpělivost s chybujícími stahuj
121
18-10 Dělat dobře stahuj  
255
42-1 Rozvoj charakteru a služba stahuj
122
19-1 Ve styku s přírodou stahuj  
256
42-2 Síla charakteru stahuj
123
20-1 Všeobecná hygiena stahuj  
257
42-3 Kultura myšlení stahuj
124
20-2 Krevní oběh a dýchání stahuj  
258
42-4 Pohnutky služby stahuj
125
20-3 Větrání a sluneční svit stahuj  
259
42-5 Soustředěnost na cíl stahuj
126
20-4 Čistota stahuj  
260
43-1 Lepší zkušenost stahuj
127
21-1 Izraelci a hygiena stahuj  
261
43-2 Radost v Hospodinu stahuj
128
21-2 Předcházení nemocem stahuj  
262
43-3 Na hoře s Bohem stahuj
129
21-3 Čistota stahuj  
263
43-4 Přednost modlitby stahuj
130
21-4 Strava stahuj  
264
43-5 Božský rádce stahuj
131
21-5 Radost stahuj  
265
43-6 Odevzdání se a víra stahuj
132
21-6 Výsledky poslušnosti Božího zákona stahuj  
266
43-7 "Zůstaňte ve mně" stahuj
133
22-1 Oděv stahuj  
267
43-8 "Jen to mohu říci" stahuj
134
22-2 Pravidla módy stahuj        
[Zpět nahoru]

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř