Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Kristova podobenství

Kristova podobenství

Jako nádherné a vzácné perly nabízí nám tato jedinečná kniha působivá podobenství, která proneslo Ježíš Kristus během svého života mezi lidmi. Jeho myšlenky povznášejí mysl člověka od viditelného pozemského světa ke skutečnostem neviditelným a vedou k poznání nekonečné moudrosti. Tím, že spojil každodenní jevy běžného života s duchovním naučením, oblékl Kristus přírodu do svých podobenství. Své království přirovnal kupříkladu k rybářské síti, hořčičnému zrnu, vzácnému pokladu či drahocenné perle. On sám je perlou nevyčíslitelné hodnoty, pro kterou stojí zato všechno druhořadé opustit.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 
     
Celá audiokniha ke stažení
 
1
01-1 Vyučování v podobenstvích Stahuj  
31
18-1 Vyjdi na cesty a k ohradám Stahuj
2
02-1 Rozsévač a semeno Stahuj  
32
19-1 Míra odpuštění Stahuj
3
02-2 Půda podél cesty Stahuj  
33
20-1 Zisk, který je ztrátou Stahuj
4
02-3 Na skalnatá místa Stahuj  
34
21-1 Veliká propast Stahuj
5
02-4 Mezi trní Stahuj  
35
22-1 Slova a činy Stahuj
6
02-5 Příprava půdy Stahuj  
36
23-1 Boží vinice - Židovský národ Stahuj
7
02-6 Na dobrou půdu Stahuj  
37
23-2 Izraelité Božím vzorem Stahuj
8
03-1 Napřed stéblo, potom klas Stahuj  
38
23-3 Církev dnes Stahuj
9
04-1 Koukol Stahuj  
39
24-1 Bez svatebního šatu Stahuj
10
05-1 Jako hořčičné zrno Stahuj  
40
25-1 Hřivny Stahuj
11
06-1 Další naučení z rozsévání semene Stahuj  
41
25-2 Dary Ducha svatého Stahuj
12
06-2 Žeň Stahuj  
42
25-3 Jiné dary Stahuj
13
07-1 Jako kvas Stahuj  
43
25-4 Rozumové schopnosti Stahuj
14
08-1 Skrytý poklad Stahuj  
44
25-5 Řeč Stahuj
15
08-2 Jak je poklad ukrytý? Stahuj  
45
25-6 Vliv Stahuj
16
08-3 Cena pokladu Stahuj  
46
25-7 Čas Stahuj
17
08-4 Následky přehlížení pokladu Stahuj  
47
25-8 Zdraví Stahuj
18
08-5 Hledání pokladu Stahuj  
48
25-9 Síla Stahuj
19
08-6 Odměna za hledání Stahuj  
49
25-10 Peníze Stahuj
20
09-1 Perla Stahuj  
50
25-11 Ochota a srdečnost Stahuj
21
10-1 Síť Stahuj  
51
25-12 Hřivny se používáním násobí Stahuj
22
11-1 Nové i staré Stahuj  
52
25-13 Jedna hřivna Stahuj
23
12-1 Proste, abyste měli co dávat Stahuj  
53
25-14 Vrácení hřiven Stahuj
24
13-1 Dva modlitebníci Stahuj  
54
25-15 Odnětí hřivny Stahuj
25
14-1 Nezjedná snad Bůh právo svým vyvoleným? Stahuj  
55
26-1 Podobenství o nepoctivém správci Stahuj
26
15-1 Tento člověk přijímá hříšníky Stahuj  
56
26-2 Poučení z podobenství pro dnešek Stahuj
27
15-2 Ztracená ovce Stahuj  
57
27-1 Kdo je můj bližní? Stahuj
28
15-3 O ztraceném penízi Stahuj  
58
28-1 Odměna milosti Stahuj
29
16-1 Ztratil se a je nalezen Stahuj  
59
29-1 Vstříc ženichovi Stahuj
30
17-1 Ponech ho ještě tento rok Stahuj        

[Zpět nahoru]

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř