Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

>
Modlitba za nemocné

Modlitba za nemocné

Jak být oporou trpícím? Jak se stát prostředníkem nezměrné Boží milosti? Za jakých okolností se máme modlitebně přimlouvat za uzdravení našich bližních?
Účinnou pomoc bližním, kterou nám uložil ten Nejvyšší lékař, často maří naše vlastní bezradnost. Zatahuje-li se najednou opona života našich milých, mnohé věřící srdce zaváhá ve víře v Boží zaslíbení.
Jak potom pomáhat těm, kteří pomoc naléhavě potřebují a prosí o ni?Je možno vystačit jen s nepředstíraným, upřímným soucitem, anebo je potřebná modlitba, kterou Bohu přináší víra?
Odpovědi na tyto otázky lze najít v této audio knize.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

    Celá audiokniha ke stažení Stahuj 
1
Zaslíbení a ujištění Písma stahuj  
13
Víra a poslušnost stahuj
2
Kristův příklad uzdravování stahuj  
14
Víra a skutky stahuj
3
V jistotě Božích zaslíbení stahuj  
15
Zkušební odklad stahuj
4
Modlitba za nemocné stahuj  
16
Potřeba reformace stahuj
5
Poslušnost víry stahuj  
17
Podstata nemoci stahuj
6
Vyznání hříchu stahuj  
18
Proč se někteří neuzdraví stahuj
7
Odevzdanost do Boží vůle stahuj  
19
Zvláštní případ stahuj
8
Biblické příklady užití léčivých prostředků stahuj  
20
Přípravou na smrt víru nezapřeme stahuj
9
Podmínky pro vyslyšení modlitby stahuj  
21
Spolupráce stahuj
10
Odevzdanost a pokoj stahuj  
22
Prvořadá povinnost stahuj
11
Odevzdanost a víra stahuj  
23
Služba bližním udržuje zdraví stahuj
12
Víra a tichost stahuj        

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř