Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Další knihy:

Rady spravcum

Rady správcům

V oblasti křesťanského života a služby zaujímá otázka správcovství důležité místo a hluboce se dotýká každého věřícího křesťana. Poznání Boží svrchovanosti, vlastnictví všech věcí a propůjčení jeho milosti nám, to vše má úzkou návaznost k pochopení zásad správcovství. Čím více pochopíme tyto zásady, tím plněji pznáme, jak Bůh působí svou láskou a milostí v našich životech.

I když se zásady správcovství týkají materiálních věcí, jsou především duchovní povahy. Kristova služba je skutečností. Aby Pán mohl vykonat určité věci pro nás, požaduje také něco od nás. Splnění těchto požadavků v souladu s Boží vůlí staví správcovství na vyšší duchovní úroveň. Pán nevyžaduje od nás despoticky, abychom mu služili, anebo mu vraceli zpět ty věci, které nám dal. Principem Boží ekonomie je skutečnost, že odměnou za naše úsilí, které je v souladu s jeho záměry, je velké duchovní požehnání. Nebudeme-li s nám spolupracovat a podílet se na jeho plánech, můžeme přijít o tato požehnání a také o to, co nejvíce potřebujeme.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Stahuj
 
1. část: Nebeský zákon dobročinnosti a jeho význam
1
Boží spolupracovníci stahuj 4 Příčiny sporu mezi Kristem a satanem stahuj
2
Náš úžasný Dobrodinec stahuj 5 Kristus dává sílu k dobročinnosti stahuj
3
Proč Bůh používá člověka jako dárce stahuj 6 Praktické svědectví  stahuj
2. část: Boží dílo a jeho podpora
7
Potřeba podporovat Boží dílo stahuj 10 Výzva k větší upřímnosti stahuj
8
Úplná oddanost církvi stahuj 11 Prodávání domů a majetku stahuj
9
Výzva k zasvěcení  stahuj    
3. část: Desátky - Boží rezervy
12 Zkouška věrnosti  stahuj 18 Vyzkoušejme Pána  stahuj
13 Trvale platné principy  stahuj 19 Přivlastňování si Božích prostředků stahuj
14 Krása v jednoduchosti  stahuj 20 Reakce probuzeného svědomí stahuj
15 Otázka naší cti  stahuj 21 Použití desátků stahuj
16 Pravidelnost a řád  stahuj 22 Výchova kazatelů a sborových činovníků  stahuj
17 Malachiášovo poselství stahuj  
4. část: Každý člověk podle svých schopností
23 Zásady správcovství  stahuj 26 Okrádání Boha o správnou službu  stahuj
24 Naše hřivny  stahuj 27 Tváří v tvář dni soudu  stahuj
25 Odpovědnost člověka s jednou hřivnou  stahuj  
5. část: Správcové majetku
28 Bohatství je svěřenou hřivnou  stahuj 31 Satanovy nástrahy  stahuj
29 Způsoby získávání bohatství  stahuj 32 Zneužité bohatství stahuj
30 Nebezpečí při úspěchu  stahuj 33 Soucit s chudými stahuj
6. část: Štědrost projevená v chudobě
34 Chvála štědrosti  stahuj
35
Vzácný z Božího pohledu  stahuj
7. část: Bohatství pohanů
36 Přijímání a rozdávání milosti stahuj 38 Dílo v době žně  stahuj
37 Bůh připravuje cestu  stahuj  
8. část: Správná motivace pro přijatelné dary
39 Správná motivace v každé službě  stahuj 41 Přitažlivost populárních metod  stahuj
40 Dobrovolné oběti stahuj  
9. část: Honba za pozemským pokladem
42 Nebezpečí chamtivosti stahuj 44  Neužiteční správcové  stahuj
43 Snaha sloužit Bohu i mamonu  stahuj
10. část: Přitažlivost spekulací
45 Touha po bohatství stahuj 47 Nerozumné investice stahuj
46 Pokušení spekulovat  stahuj    
11. část: Tyranie dluhů
48 Život podle vlastních příjmů  stahuj 52 Vyhněme se dluhům na našich investicích  stahuj
49  Nedělejme hanbu Božímu dílu  stahuj 53 Špatný výpočet nákladů  stahuj
50 Výzva k modlitbám nebo změně povolání stahuj 54 Jděme vpřed s vírou  stahuj
51 Dluhy na církevních budovách  stahuj 55 Slova od Božského rádce stahuj
12. část: Zachraňující dary
56 Závislost na čestnosti člověka stahuj 58 Výzva k hospodárnosti stahuj
57 Slovo k mládeži  stahuj    
13. část: Posvátnost závazků a slibů
59 Sliby Bohu jsou závazné stahuj 61 Smlouva s Bohem stahuj
60 Ananiášův hřích stahuj    
14. část: Závěti a odkazy majetku
62 Příprava na smrt  stahuj 64 Přenášení odpovědnosti na druhé stahuj
63 Správcovství jako osobní odpovědnost stahuj    
15. část: Odměna za věrné správcovství
65 Místo odměny jako motiv služby stahuj 67 Pozemské požehnání štědrým stahuj
66 Poklad v nebi stahuj 68 Společná radost vykoupených stahuj

[Zpět nahoru]

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř