Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Svědectví o pohlavním chování, cizoložství a rozvodu

Svědectví o pohlavním chování, cizoložství a rozvodu

Tato audio kniha odhaluje hříchy, kterých se lidé dopouštějí v oblasti intimních vztahů. Odhaluje zrůdnost tělesných vášní, které končí v naprosté degradaci lidské osobnosti. Najdeme zde i vzácné rady, jak je možné se osvobodit a neupadnout do těchto zvráceností a jak dokázat žít plnohodnotný manželský život bez vážných kolizí.


Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Celá audiokniha ke stažení
Stahuj
 
1. část - Manželství
1
 Důležité skutečnosti a zásady stahuj  
3
 Lidská osobnost stahuj
2
 Rady a varování stahuj  
4
 Nový sňatek vdov a vdovců stahuj
2. část - Manželství s nevěřícím 
5
 Chování křesťana v manželství stahuj  
   
3. část - Zmrzačený manžel 
6
 Rady Walterovi a Lauře stahuj  
8
 Neúspěch Walterova druhého manželství stahuj
7
 Výtka Walterově druhé tchýni stahuj  
   
4. část - Odloučení a důvody k rozvodu 
9
 Odloučení stahuj  
10
 Důvody k rozvodu stahuj
5. část - Prostopášnost a cizoložství 
11
 Hřích prostopášnosti stahuj  
13
 Jak nakládat s nečistými myšlenkami a návrhy stahuj
12
 Porušování sedmého přikázání stahuj  
   
6. část - Další sexuální zla 
14
 Přemíra sexu v manželství stahuj  
17
 Onanie stahuj
15
 Mazlení a předmanželský sex stahuj  
18
 Zneužívání dětí stahuj
16
 Homosexualita stahuj  
   
7. část - Rady lidem s mravními problémy 
19
 Žena v domácnosti stahuj  
25
 Knižní evangelista stahuj
20
 Dlouholetý adventista a jeho milenka stahuj  
26
 Veřejný evangelista stahuj
21
 Nemocniční pracovník stahuj  
27
 Ctihodný kazatel stahuj
22
 Správce sanatoria stahuj  
28
 Vlivný kazatel stahuj
23
 Nevhodný správce sanatoria stahuj  
29
 Čtyři bezbožní kazatelé stahuj
24
 Lékař stahuj  
30
 Spolupracovníci Ellen Whiteové stahuj
8. část - Nebiblická manželství 
31
 Uznání pro nebiblická manželství stahuj  
33
 Stephen Belden stahuj
32
 Bratr G. stahuj  
34
 Williem E. (1. část) stahuj
9. část - Rady církevním správcům 
35
 Williem E. (2. část) stahuj  
38
 Rady vedoucím městských misií a sanatorií stahuj
36
 Výzva kazatelům stahuj  
39
 Cizoložník a členství v církvi stahuj
37
 Rada prezidentovi Generální konference stahuj  
40
 Prohlášení Ellen a Jamese Whiteových stahuj
10. část - Láska k chybujícím a pokoušeným 
41
 Boží láska k hříšníkovi stahuj  
42
 Pochopení pro ostatní stahuj

 

 

 

 
Copyright C 2010 Dobrý pastýř