Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

 

Touha věků

Touha věků

Kniha "Touha věků" je právem považována za vrcholný literární projev americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Autorka v ní jedinečným způsobem představuje život a dílo osobnosti, která velmi výrazně ovlivnila historii lidstva. Ježíš Kristus měl mimo jiné vliv na naše dějiny myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje.
Nikdo nikdy nebyl tak odsuzován anebo naopak zase tak oslavován jako on. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý o něm něco slyšel, člověk má jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, jaké poskytuje tato kniha. Jako historické drama, životopis a příběh Kristova života oslovuje čtenáře svou někdy až praktickou jednoduchostí, zároveň však poskytuje i hluboký duchovní zážitek. Je vydávána v mnoha zemích a v mnoha jazycích ve statisícových nákladech a patří tak mezi nejslavnější a nejrozšířenější díla o životě Ježíše z Nazareta.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

       
Celá audiokniha ke stažení
Stahuj
 
1
01-1 Největší dar lidstvu Stahuj
182
49-3 Na slavnosti Stahuj
2
01-2 Ježíš Kristus - Bůh i člověk Stahuj
183
49-4 Živá voda Stahuj
3
01-3 V Ježíši se spojuje země s nebem Stahuj
184
50-1 Nástrahy nepřátel Stahuj
4
02-1 Vyvolený národ Stahuj
185
50-2 Pochybnosti a mylné představy Stahuj
5
03-1 Čas se naplnil Stahuj
186
50-3 Nikdo nikdy tak nemluvil Stahuj
6
03-2 Propast mezi nebem a zemí Stahuj
187
50-4 Nikodém obhajuje Ježíše Stahuj
7
04-1 Narození Stahuj
188
50-5 Obviněná žena Stahuj
8
04-2 Světlo nad Betlémem Stahuj
189
51-1 Světlo světa a slepota farizeů Stahuj
9
05-1 Zasvěcení Stahuj
190
51-2 Pravda vás osvobodí Stahuj
10
05-2 Svědectví Simeona a Anny Stahuj
191
51-3 Potomci Abrahama Stahuj
11
06-1 Mudrci z Východu Stahuj
192
51-4 Uzdravení slepého Stahuj
12
06-2 Jeruzalémské zastavení Stahuj
193
51-5 Slepota farizeů Stahuj
13
06-3 V Betlémě Stahuj
194
52-1 Pastýř Stahuj
14
06-4 Útěk do Egypta Stahuj
195
52-2 Pastýř a ovce Stahuj
15
07-1 Ježíšovo dětství Stahuj
196
52-3 Jeho láska Stahuj
16
07-2 Výchova Stahuj
197
53-1 Poslední cesta do Jeruzaléma Stahuj
17
07-3 Ježíš a práce Stahuj
198
53-2 Odmítnutí Samařanů Stahuj
18
07-4 Jeho vliv Stahuj
199
53-3 V Pereji Stahuj
19
08-1 Dvanáctiletý Stahuj
200
53-4 Vítězství nad nepřítelem Stahuj
20
08-2 V Jeruzalémském chrámu Stahuj
201
53-5 Učedníci porozuměli Stahuj
21
08-3 Josef a Marie hledají Ježíše Stahuj
202
53-6 Podobenství Stahuj
22
08-4 Význam jeho poslání Stahuj
203
54-1 Milosrdný Samařan Stahuj
23
09-1 Léta dozrávání Stahuj
204
54-2 Pravé milosrdenství Stahuj
24
09-2 Zájem o všechny bez rozdílu Stahuj
205
54-3 Poučení z příběhu Stahuj
25
09-3 Vztah k bratrům Stahuj
206
55-1 Ježíšovo království Stahuj
26
09-4 Psáno jest Stahuj
207
56-1 Ježíš a děti Stahuj
27
09-5 Vztah k matce Stahuj
208
56-2 Správný přístup k dětem Stahuj
28
09-6 Umění povzbudit Stahuj
209
56-3 Nebraňte jim Stahuj
29
10-1 Janovo poselství Stahuj
210
57-1 Bohatý muž Stahuj
30
10-2 Zachariášovo proroctví Stahuj
211
57-2 Zkouška Stahuj
31
10-3 Janův úkol Stahuj
212
57-3 Odpovědnost bohatých Stahuj
32
10-4 Na poušti Stahuj
213
58-1 Lazarovo vzkříšení Stahuj
33
10-5 Jan zkoumá proroctví Stahuj
214
58-2 Lazar onemocněl a zemřel Stahuj
34
10-6 Poselství Stahuj
215
58-3 Na cestě do Betanie Stahuj
35
11-1 Křest Stahuj
216
58-4 Já jsem vzkříšení a život Stahuj
36
11-2 Význam křtu Stahuj
217
58-5 Bolest a zármutek Stahuj
37
11-3 Znamení Stahuj
218
58-6 Vzkříšení Lazara Stahuj
38
11-4 Naděje Stahuj
219
59-1 Odezva na Lazarovo vzkříšení Stahuj
39
12-1 Zápas v poušti Stahuj
220
59-2 Kaifášův názor Stahuj
40
12-2 Význam zápasu Stahuj
221
59-3 Rozhodnutí o Ježíšově smrti Stahuj
41
12-3 První zkouška Stahuj
222
60-1 Zásady Ježíšova království Stahuj
42
12-4 Nepřítel útočí, když jsme slabí Stahuj
223
60-2 Láska je ze všeho nejdůležitější Stahuj
43
12-5 Ne jenom chlebem Stahuj
224
61-1 Zacheus Stahuj
44
12-6 Zdroj naší síly Stahuj
225
61-2 Setkání s Ježíšem Stahuj
45
13-1 Druhá zkouška Stahuj
226
61-3 Zacheova náprava Stahuj
46
13-2 Třetí zkouška Stahuj
227
62-1 Hostina v Šimonově domě Stahuj
47
13-3 Vítězství Stahuj
228
62-2 Mariino pomazání Ježíše Stahuj
48
14-1 První učedníci Stahuj
229
62-3 Jidášův postoj Stahuj
49
14-2 Svědectví Jana Křtitele Stahuj
230
62-4 Učinila, co měla Stahuj
50
14-3 Ondřej a Jan, první učedníci Stahuj
231
62-5 Význam Mariina činu Stahuj
51
14-4 Šimon Petr, Filip a Natanael Stahuj
232
62-6 Jidášova zrada Stahuj
52
14-5 Založení církve Stahuj
233
62-7 Vzácnost upřímné laskavosti Stahuj
53
15-1 Na svatbě v Káně Stahuj
234
62-8 Velikost Ježíšovy oběti Stahuj
54
15-2 Vztah k Marii Stahuj
235
62-9 Šimonovo podezření Stahuj
55
15-3 Voda proměněná ve víno Stahuj
236
62-10 Pokárání Šimona Stahuj
56
15-4 Symbolický význam vína Stahuj
237
62-11 Mariina láska Stahuj
57
15-5 Zázračné působení a jeho význam Stahuj
238
63-1 Vjezd do Jeruzaléma Stahuj
58
15-6 Osobní příklad Stahuj
239
63-2 Nadšení učedníků, závist farizeů, Ježíšův pláč Stahuj
59
16-1 V chrámu Stahuj
240
63-3 Úděl Jeruzaléma Stahuj
60
16-2 Očištění chrámu Stahuj
241
64-1 Podobenství o fíkovníku Stahuj
61
16-3 Význam Ježíšova činu Stahuj
242
64-2 Uschlý fíkovník Stahuj
62
16-4 Uprostřed chudých a trpících Stahuj
243
64-3 Poučení pro všechny Stahuj
63
16-5 Ježíšovo znamení Stahuj
244
64-4 Varující příklad Stahuj
64
17-1 Nikodém Stahuj
245
65-1 Opět v chrámu Stahuj
65
17-2 Noční rozhovor Stahuj
246
65-2 Vyčištění chrámu Stahuj
66
17-3 Působení Ducha Stahuj
247
65-3 Léčka Stahuj
67
17-4 Potřeba změny Stahuj
248
65-4 Podobenství o dvou synech Stahuj
68
17-5 Měděný had Stahuj
249
65-5 Podobenství o vinici Stahuj
69
18-1 Jan Křtitel a Ježíš Stahuj
250
65-6 Úhelný kámen Stahuj
70
18-2 Věrný svému poslání Stahuj
251
66-1 Léčky Stahuj
71
19-1 Zastavení v Samařsku Stahuj
252
66-2 O dani Stahuj
72
19-2 Ožehavé téma Stahuj
253
66-3 Saduceové a jejich otázky Stahuj
73
19-3 Ježíš odhaluje své poslání Stahuj
254
66-4 Nejdůležitější přikázání Stahuj
74
19-4 Zájem Samařanů Stahuj
255
66-5 Syn Davidův Stahuj
75
19-5 Ježíš boří hranice Stahuj
256
67-1 Naposledy v chrámu Stahuj
76
20-1 Opět v Káně Stahuj
257
67-2 Varování před farizeji a zákoníky Stahuj
77
21-1 Poprvé před veleradou Stahuj
258
67-3 Dar chudé vdovy Stahuj
78
21-2 Před veleradou Stahuj
259
67-4 Náměty k přemýšlení Stahuj
79
21-3 Ježíš a zákon Stahuj
260
67-5 Tragická zatvrzelost Stahuj
80
21-4 Ježíš vyznává své Božství Stahuj
261
67-6 Loučení s chrámem Stahuj
81
21-5 Odmítnutí Stahuj
262
68-1 Na vnějším nádvoří Stahuj
82
22-1 Uvěznění a smrt Jana Křtitele Stahuj
263
68-2 Podobenství o zrnu Stahuj
83
22-2 Jan ve vězení Stahuj
264
68-3 Otec a Syn Stahuj
84
22-3 Ježíš se přiznal k Janu Křtiteli Stahuj
265
68-4 Přitáhnu všechny k sobě Stahuj
85
22-4 Janova smrt Stahuj
266
69-1 Proroctví o budoucnosti Stahuj
86
22-5 Jeho úděl Stahuj
267
69-2 Pronásledování Stahuj
87
23-1 Působení v Galileji Stahuj
268
69-3 Zkáza Jeruzaléma Stahuj
88
23-2 Aktuální poselství Stahuj
269
69-4 Znamení příchodu Stahuj
89
24-1 Odmítnutí v Nazaretu Stahuj
270
69-5 Okolnosti příchodu Stahuj
90
24-2 Odmítnutí Stahuj
271
69-6 Potřeba bdělosti Stahuj
91
25-1 Povolání dalších učedníků Stahuj
272
70-1 Ježíšův princip Stahuj
92
25-2 Povolání Petra Stahuj
273
70-2 V Ježíšových stopách Stahuj
93
25-3 Prostí, nevzdělaní lidé Stahuj
274
71-1 Příklad pokory Stahuj
94
26-1 V Kafarnaum Stahuj
275
71-2 Umývání nohou Stahuj
95
26-2 Vyléčení posedlého Stahuj
276
71-3 Ježíšův příklad Stahuj
96
26-3 Působení zla Stahuj
277
72-1 Poslední večeře Stahuj
97
26-4 Na návštěvě v Petrově domě Stahuj
278
72-2 Chléb a víno Stahuj
98
26-5 Povaha Ježíšovy činnosti Stahuj
279
72-3 Označení zrádce Stahuj
99
27-1 Zázračná uzdravení Stahuj
280
72-4 Ježíšova trpělivost Stahuj
100
27-2 Vyléčení malomocného Stahuj
281
72-5 Význam večeře Stahuj
101
27-3 Symbolický význam uzdravení Stahuj
282
73-1 Nebojte se! Stahuj
102
27-4 Ochrnutý Stahuj
283
73-2 Nepochopení Stahuj
103
28-1 Lévi Matouš Stahuj
284
73-3 Zaslíbení Stahuj
104
28-2 Slavnost v Matoušově domě Stahuj
285
73-4 V jeho jménu Stahuj
105
28-3 Pravý půst Stahuj
286
73-5 Duch pravdy Stahuj
106
28-4 Nové víno Stahuj
287
73-6 Cestou na Olivovou horu Stahuj
107
29-1 Sobota Stahuj
288
73-7 Vinný kmen Stahuj
108
29-2 Ježíš a sobotníi odpočinek Stahuj
289
73-8 Přikázání lásky Stahuj
109
29-3 Uzdravení člověka s odumřelou rukou Stahuj
290
73-9 Jistota vítězství Stahuj
110
29-4 Trvalá platnost Stahuj
291
74-1 V Getsemanské zahradě Stahuj
111
30-1 Dvanáct apoštolů Stahuj
292
74-2 Smrtelný zápas Stahuj
112
30-2 Rozdílnost učedníků Stahuj
293
74-3 Staň se tvá vůle Stahuj
113
30-3 Jidáš Iškariotský Stahuj
294
74-4 Nebeská pomoc Stahuj
114
30-4 Lidství učedníků Stahuj
295
74-5 Jidášova zrada Stahuj
115
31-1 Kázání na hoře Stahuj
296
74-6 Zatčení Stahuj
116
31-2 Blaze chudým v duchu Stahuj
297
75-1 Soud Stahuj
117
31-3 Blaze plačícím Stahuj
298
75-2 Před veleradou Stahuj
118
31-4 Blaze tichým Stahuj
299
75-3 Falešná svědectví Stahuj
119
31-5 Blaze těm, kdo touží po spravedlnosti Stahuj
300
75-4 Kaifášova otázka Stahuj
120
31-6 Blaze milosrdným a čistého srdce Stahuj
301
75-5 Odsouzení Stahuj
121
31-7 Blaze těm, kdo působí pokoj Stahuj
302
75-6 Petrova zrada Stahuj
122
31-8 Blaze pronásledovaným pro spravedlnost Stahuj
303
75-7 Znovu před veleradou Stahuj
123
31-9 Sůl a světlo Stahuj
304
75-8 Urážky davu Stahuj
124
31-10 Platnost zákona Stahuj
305
76-1 Jidáš Stahuj
125
31-11 Pravá spravedlnost Stahuj
306
76-2 Namyšlenost Stahuj
126
31-12 Nelze sloužit dvěma pánům Stahuj
307
76-3 Pochybnosti a nepochopení Stahuj
127
31-13 Základní pravidla života Stahuj
308
76-4 Obrat Stahuj
128
32-1 Setník Stahuj
309
76-5 Cesta zrady Stahuj
129
32-2 Vzkříšení syna vdovy z Naim Stahuj
310
76-6 Výčitky svědomí Stahuj
130
33-1 Ježíšovi bratři Stahuj
311
77-1 Rozsudek Stahuj
131
33-2 Vliv slov Stahuj
312
77-2 Co je pravda? Stahuj
132
33-3 Ochrana před zlem Stahuj
313
77-3 Před Herodem Stahuj
133
33-4 Bratři Stahuj
314
77-4 Znovu před Pilátem Stahuj
134
34-1 Pozvání Stahuj
315
77-5 Ježíš, nebo Barabáš? Stahuj
135
34-2 Učte se ode mne Stahuj
316
77-6 Vysmíván a bičován Stahuj
136
35-1 Bouře Stahuj
317
77-7 Ukřižuj ho! Stahuj
137
35-2 Utišení bouře Stahuj
318
77-8 Pilátovy pochybnosti Stahuj
138
35-3 Uzdravení posedlých Stahuj
319
77-9 Rozhodnutí lidu Stahuj
139
35-4 Vyslání uzdravených Stahuj
320
78-1 Ukřižování Stahuj
140
35-5 Vláda zla a Ježíšova moc Stahuj
321
78-2 Na kříži Stahuj
141
36-1 Dotek důvěry Stahuj
322
78-3 Židovský král Stahuj
142
36-2 Setkání s nemocnou ženou Stahuj
323
78-4 Utrpení Stahuj
143
36-3 Uzdravující moc Stahuj
324
78-5 Ukřižován mezi lotry Stahuj
144
37-1 Vyslání učedníků Stahuj
325
78-6 Ježíš a jeho matka Stahuj
145
37-2 Obtíže následovníků Stahuj
326
78-7 Poslední chvíle utrpení Stahuj
146
38-1 Návrat učedníků Stahuj
327
78-8 Temnota Stahuj
147
39-1 Nasycení velkého davu Stahuj
328
78-9 Dokonáno jest Stahuj
148
40-1 Noc na jezeře Stahuj
329
79-1 Význam Ježíšovy oběti Stahuj
149
40-2 Záchrana v bouři Stahuj
330
79-2 Velký spor Stahuj
150
40-3 Petrova zkušenost Stahuj
331
79-3 Spravedlnost a milosrdenství Stahuj
151
41-1 Krize v Galileji Stahuj
332
79-4 Otázka zákona Stahuj
152
41-2 Odmítnutí Stahuj
333
80-1 V hrobě Stahuj
153
41-3 Nepochopení Stahuj
334
80-2 Uložení do hrobu Stahuj
154
41-4 Odcizení Stahuj
335
80-3 Lidé hledají Ježíše Stahuj
155
41-5 Ke komu bychom šli? Stahuj
336
80-4 Hořkost a obavy kněží Stahuj
156
42-1 Ježíš a tradice Stahuj
337
81-1 Zmrtvýchvstání Stahuj
157
42-2 Ježíš napadá tradici Stahuj
338
81-2 Falešná zpráva Stahuj
158
42-3 Nadčasový problém Stahuj
339
81-3 Naplněné proroctví Stahuj
159
43-1 Kananejská žena Stahuj
340
81-4 Vítězství nad smrtí Stahuj
160
43-2 Ježíš boří předsudky Stahuj
341
82-1 Zpráva o vzkříšení Stahuj
161
44-1 Pravé znamení Stahuj
342
82-2 Setkání s Marií Stahuj
162
44-2 Farizeové a saduceové žádají znamení Stahuj
343
82-3 Reakce učedníků Stahuj
163
44-3 Varování před pokrytectvím Stahuj
344
83-1 Na cestě do Emaus Stahuj
164
45-1 Ve stínu kříže Stahuj
345
83-2 Proroctví o Mesiáši Stahuj
165
45-2 Otázky na tělo Stahuj
346
83-3 Učedníci poznávají Ježíše Stahuj
166
45-3 Základ církve Stahuj
347
84-1 Setkání s učedníky Stahuj
167
45-4 Blížící se utrpení Stahuj
348
84-2 Pověření apoštolů  Stahuj
168
45-5 Ježíšův kříž Stahuj
349
84-3 Nevěřící Tomáš Stahuj
169
46-1 Proměnění Stahuj
350
85-1 Znovu u jezera Stahuj
170
46-2 Zjevení slávy Stahuj
351
85-2 Tři otázky pro Petra Stahuj
171
46-3 Reakce učedníků Stahuj
352
85-3 Budoucnost Petra a Jana Stahuj
172
47-1 Pod horou proměnění Stahuj
353
86-1 Poslední setkání Stahuj
173
47-2 Uzdravení postiženého Stahuj
354
86-2 Do celého světa Stahuj
174
47-3 Zdroj síly Stahuj
355
86-3 Vybaveni mocí Stahuj
175
48-1 Rozhovory s učedníky Stahuj
356
86-4 Dárce zdraví Stahuj
176
48-2 O chrámové dani Stahuj
357
86-5 Moc lásky Stahuj
177
48-3 Otázka prvenství Stahuj
358
87-1 Nanebevstoupení Stahuj
178
48-4 Opravdový zájem o člověka Stahuj
359
87-2 Poslední slova Stahuj
179
48-5 Soucit s chybujícími Stahuj
360
87-3 Ježíš opět přijde Stahuj
180
49-1 Svátek stánků Stahuj
361
87-4 Setkání s Otcem Stahuj
181
49-2 Ježíš otálí s odchodem na slavnost Stahuj      
[Zpět nahoru]

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř