Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Události doby konce

Události doby konce

Adventisté sedmého dne věří, že byli Bohem povoláni zvláště k tomu, aby zmatenému a umírajícímu světu hlásali dobrou zprávu o Kristově blízkém příchodu. "Je nutné udělat vše proto," napsala Ellen Whiteová, "aby toto poselství bylo představeno lidem."
Audio kniha "Události doby konce" má za úkol představit světu toto poselství.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Celá audiokniha ke stažení Stahuj      
1. kapitola - Poslední krize na zemi
1
01 Strach z budoucnosti stahuj  
5
05 Proroctví pro poslední dobu vyžadují naši pozornost stahuj
2
02 Doba nesnází nastane velmi brzy stahuj  
6
06 Studujte především knihu Daniela a Zjevení stahuj
3
03 Bůh vždy varoval před přicházejícími soudy stahuj  
7
07 Zvěstovat jasně a zřetelně stahuj
4
04 Bůh nás upozornil, co máme v naší době očekávat stahuj  
8
08 Trápit se již teď? stahuj
       2. kapitola - Znamení Kristova blízkého návratu
9
01 Ježíšova proroctví o posledních událostech stahuj  
16
08 Války a katastrofy stahuj
10
02 Znamení na nebi stahuj  
17
09 Velké ohnivé koule stahuj
11
03 Znamení na zemi stahuj  
18
10 Zemětřesení a povodně stahuj
12
04 Falešní proroci stahuj  
19
11 Zločiny, hlad a epidemie stahuj
13
05 Zkušenost s falešným prorokem stahuj  
20
12 Boží cíl v dopouštění neštěstí stahuj
14
06 Obžerství a nestřídmost stahuj  
21
13 Přicházející události jsou v rukou Pána stahuj
15
07 Násilné činy stahuj  
22
14 Péče nebes o zemské věci stahuj
3. kapitola - Kdy se to stane?
23
01 Učedníci se ptají Ježíše na jeho příchod stahuj  
30
08 Boží zaslíbení jsou podmíněná stahuj
24
02 Čas Kristova návratu není znám stahuj  
31
09 Na co Kristus čeká? stahuj
25
03 Naším poselstvím není určovat čas stahuj  
32
10 Hranice Boží trpělivosti stahuj
26
04 Určování data vede k nevěře stahuj  
33
11 Nepravosti již téměř dosáhly hranice stahuj
27
05 Žádné prorocké určení času po roce 1844 stahuj  
34
12 Je naší povinností pamatovat na velký Boží den stahuj
28
06 Ellen Whiteová očekávala, že Kristus přijde za jejího života stahuj  
35
13 Čas je krátký stahuj
29
07 Vysvětlení prodlení stahuj  
   
4. kapitola Boží církev doby konce
36
01 Poslušnost stahuj  
48
13 Rozdělte zodpovědnost stahuj
37
02 Ochrana před omylem stahuj  
49
14 V roce 1901 - Generální konference reaguje stahuj
38
03 "Významné" biblické doktríny stahuj  
50
15 Znovu obnovená důvěra k organizace CASD stahuj
39
04 Zvláštní poselství Církve adventistů sedmého dne stahuj  
51
16 Prohlášení W. C. Whitea stahuj
40
05 Důvody pro organizaci Církve adventistů sedmého dne stahuj  
52
17 Potřeba duchovního oživení stahuj
41
06 Organizace bude vždy podstatná stahuj  
53
18 Boží trpělivost s jeho lidem stahuj
42
07 Zvláštní autorita Boží církve stahuj  
54
19 Bůh působí skrze ty, kteří jsou mu věrní stahuj
43
08 Doba duchovní slepoty a slabosti stahuj  
55
20 Souzeni na základě seslaného světla stahuj
44
09 Zneužití pravomoci církevním vedením stahuj  
56
21 Dějiny Izraele jsou pro nás výstrahou stahuj
45
10 Nemoudří vedoucí nemluví ve jménu Boha stahuj  
57
22 Církev bojující je nedokonalá stahuj
46
11 Nová denominace není potřebná stahuj  
58
23 Církev vítězná bude věrná a podobná Kristu stahuj
47
12 Bůh dá vše do pořádku stahuj  
   
5. kapitola Duchovní život "ostatku"
59
01 Modlitba a jednání stahuj  
66
08 Příprava na budoucí zkoušky stahuj
60
02 Upevněni v Kristu stahuj  
67
09 Ovládání mravních sil stahuj
61
03 Přetvořeni Duchem svatým stahuj  
68
10 Enochův příklad stahuj
62
04 Nutnost studia Bible stahuj  
69
11 Pamatujme na Boží požehnání v minulosti stahuj
63
05 Učte se znát Písmo zpaměti stahuj  
70
12 Nastala doba k vážnému zamyšlení stahuj
64
06 Čtrnáctá kapitola Zjevení Jana je kotvou Božího lidu stahuj  
71
13 Připomínání si závažnosti dne soudu stahuj
65
07 Důvěřujte Božímu slovu stahuj  
72
14 Připraveni na Kristův návrat stahuj
6. kapitola - Životní styl "ostatku"
73
01 Duch služby a obětování  stahuj  
85
13 Chraňte se spojení se světem stahuj
74
02 "Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu" stahuj  
86
14 Rekreace, kterou Kristus schvaluje stahuj
75
03 Jakoby každý den byl naším posledním dnem stahuj  
87
15 Hudba, která pozvedá stahuj
76
04 Svědomité zachovávání sobotního dne stahuj  
88
16 Tanec a divadlo stahuj
77
05 Věrni v desátcích a darech stahuj  
89
17 Oblečení a šperky stahuj
78
06 Výstavba nových institucí stahuj  
90
18 Potřeba literatury stahuj
79
07 Lékařská misijní činnost stahuj  
91
19 Žádné ostré útoky v našich časopisech stahuj
80
08 Boží lid si váží svého zdraví stahuj  
92
20 Vyvarujte se sporných otázek stahuj
81
09 Návrat k původní dietě stahuj  
93
21 Zdůrazňujte jednotu, nikoliv rozdíly stahuj
82
10 Čas půstu a modlitby stahuj  
94
22 Jak přijímat kritiku? stahuj
83
11 Úplná důvěra v Boha stahuj  
95
23 Vyvyšujte Boží slovo stahuj
84
12 Rodinné pobožnosti stahuj  
   
7. kapitola - Život na vesnici
96
01 Boží ideál stahuj  
105
10 Huntsville, Alabama stahuj
97
02 Vzdáleni od měst stahuj  
106
11 Berrien Springs, Michigan stahuj
98
03 Do práce ve městech máme docházet zvenčí stahuj  
107
12 Stoneham, Massachusetts stahuj
99
04 Hojná požehnání přírodního prostředí stahuj  
108
13 Takoma Park, Washington, D. C. stahuj
100
05 Charakter se lépe vyvíjí na venkově stahuj  
109
14 Madison, Tennessee stahuj
101
06 Lepší fyzické zdraví ve venkovském prostředí stahuj  
110
15 Mountain View, Kalifornie stahuj
102
07 Pěstujte vlastní úrodu stahuj  
111
16 Loma Linda, Kalifornie stahuj
103
08 Zakládejte instituce mimo velká města stahuj  
112
17 Angwin, Kalifornie stahuj
104
09 Cooranbong, New South Wales stahuj  
   
8. kapitola - Města
113
01 První stavitelé měst stahuj  
122
10 Odborové svazy jsou zdrojem starostí pro adventisty stahuj
114
02 Města jsou střediskem zločinu stahuj  
123
11 Mnoho lidí ve městech touží po světle a pravdě stahuj
115
03 Soudy, jež mají postihnout města stahuj  
124
12 Opravdové úsilí potřebné ve městech stahuj
116
04 "Nezničitelné" stavby budou obráceny v popel stahuj  
125
13 Všichni ještě nemohou opustit města stahuj
117
05 New York stahuj  
126
14 Školy, sbory a restaurace ve městech stahuj
118
06 Chicago a Los Angeles stahuj  
127
15 Není doporučeno neuvážené stěhování se na vesnici stahuj
119
07 San Francisko a Oakland stahuj  
128
16 Signál k útěku z měst stahuj
120
08 Jiná hříšná města stahuj  
129
17 Někteří spravedliví zůstanou ve městech i po vyhlášení rozsudku smrti stahuj
121
09 Odborové svazy ve městech stahuj  
   
9. kapitola - Nedělní zákony
130
01 Satan zpochybňuje Boží autoritu stahuj  
141
12 Národní nedělní zákon je znakem celostátního odpadnutí stahuj
131
02 Sobota velkou spornou otázkou stahuj  
142
13 Zkáza jednoho národa stahuj
132
03 Hnutí pro vydání nedělního zákona v 80-t ých letech 19. století stahuj  
143
14 Všeobecné nedělní zákony stahuj
133
04 Zastánci nedělních zákonů si neuvědomují, čeho se dopouštějí stahuj  
144
15 Celý svět podpoří nedělní zákony stahuj
134
05 Nesmíme tiše a nečinně sedět stahuj  
145
16 Jádro sporu v křesťanském světě stahuj
135
06 Odporujte nedělním zákonům písemně i hlasy stahuj  
146
17 Neprovokujte stahuj
136
07 Spojené státy vydají nedělní zákon stahuj  
147
18 Zdržte se práce v neděli stahuj
137
08 Důvody stoupenců nedělního zákona stahuj  
148
19 Věnujte neděli duchovním zájmům stahuj
138
09 Protestantismus a katolicismus budou spolupracovat stahuj  
149
20 Pravda září ještě více díky opozici stahuj
139
10 Nedělní zákony oslavují Řím stahuj  
150
21 Musíme raději poslouchat Boha než lidi stahuj
140
11 Řím získá ztracenou nadvládu stahuj  
   
10. kapitola - Krátký čas soužení
151
01 Doba soužení před koncem doby milosti stahuj  
158
08 Někteří budou pro víru uvězněni stahuj
152
02 Konec náboženské svobody ve Spojených státech stahuj  
159
09 Mnozí půjdou na smrt stahuj
153
03 Církev a stát proti Božímu lidu stahuj  
160
10 Jak vytrvat v době pronásledování stahuj
154
04 Před soudy stahuj  
161
11 Pronásledování rozptýlí Boží lid stahuj
155
05 Adventisty bude pohrdáno stahuj  
162
12 Pronásledování povede Boží lid k jednotě stahuj
156
06 Všechny druhy pronásledování stahuj  
163
13 Krize způsobí, že Boží působení bude viditelnější stahuj
157
07 Všechny ochranné zákony země budou odňaty stahuj  
164
14 Soužení Boží lid očistí stahuj
11. kapitola - Satanovy podvody v poslední době
165
01 Pod pláštíkem křesťanství stahuj  
174
10 Satan se podobá Kristu ve všech podrobnostech stahuj
166
02 Dokonce i v církvi adventistů stahuj  
175
11 Satan předstírá, že vyslýchá modlitby svatých stahuj
167
03 Lživí duchové odpporují Písmu stahuj  
176
12 Čím se skutečnost liší od podvodu stahuj
168
04 Nepravé probuzení stahuj  
177
13 Budou se dít zázraky stahuj
169
05 Svedeni hudbou stahuj  
178
14 Oheň z nebe stahuj
170
06 Falešné mluvení jezyky stahuj  
179
15 Satan bude uctíván jako Bůh stahuj
171
07 Padlí andělé se zjevují jako lidské bytosti stahuj  
180
16 Zázraky nejsou důkazem stahuj
172
08 Zjevování se mrtvých stahuj  
181
17 Zázraky nemohou nahradit Bibli stahuj
173
09 Satan napodobuje Krista stahuj  
182
18 Klam se rozšiřuje stahuj
12. kapitola - Tříbení
183
01 Členství v církvi není zárukou spasení stahuj  
190
08 Odmítnutí svědectví vede k odpadnutí stahuj
184
02 Plevy a pšenice budou odděleny stahuj  
191
09 Omyly mezi vedoucími stahuj
185
03 Pronásledování očišťuje církev stahuj  
192
10 Neposvěcení kazatelé budou odstraněni stahuj
186
04 Formální křesťané zapřou svoji víru stahuj  
193
11 Zanikne církev? stahuj
187
05 Jasné svědectví vede k tříbení stahuj  
194
12 Věrnost Bohu bude zjevná stahuj
188
06 Nespravedlivá kritika vede ke ztrátě duší stahuj  
195
13 Řady budou zaplněny stahuj
189
07 Falešná učení stahuj  
   
13. kapitola - Pozdní déšť
196
01 Práce Ducha svatého připomíná déšť stahuj  
204
09 Probuzení a reformace patří k sobě stahuj
197
02 Jarní déšť o letnicích stahuj  
205
10 Musíme odložit hádky a nejednotu stahuj
198
03 Působení jarního deště o letnicích stahuj  
206
11 Láska k druhým  stahuj
199
04 Zaslíbení pozdního deště stahuj  
207
12 Neomezená oddanost stahuj
200
05 Pozdní déšť způsobí hlasité volání stahuj  
208
13 Příprava na pozdní déšť stahuj
201
06 Raný déšť vede k obrácení, pouzdní déšť popmáhá budovat křesťanský charakter stahuj  
209
14 Aktivně spolupracovat stahuj
202
07 Měli bychom se horlivě modlit za vylití Ducha svatého stahuj  
210
15 "Držte svou nádobu čistou a správnou stranou vzhůru" stahuj
203
08 Svá srdce musíme pokořit v opravdovém pokání stahuj  
211
16 Pozdní déšť neobdrží všichni stahuj
14. kapitola - Hlasité volání
212
01 Bůh má své následovníky ve všech církvích stahuj  
222
11 Děti budou zvěstovat poselství stahuj
213
02 Pád Babylóna není ještě úplný stahuj  
223
12 Působení andělů stahuj
214
03 Poslední Boží varování stahuj  
224
13 Poselství celému světu stahuj
215
04 Jádro posledního Božího poselství stahuj  
225
14 Poselství uslyší králové, zákonodárci a jiní představitelé stahuj
216
05 Poselství přijde s velkou mocí stahuj  
226
15 Mnozí adventisté se brání světlu stahuj
217
06 Jako v roce 1844 stahuj  
227
16 Většina neadventistů odmítá poselství stahuj
218
07 Jako o letnicích stahuj  
228
17 Velké množství lidí uposlechne volání stahuj
219
08 Bůh bude používat prostředky, které nás překvapí stahuj  
229
18 Tisíce se obrátí v jediném dni stahuj
220
09 Pracovníci připraveni skrze Ducha svatého stahuj  
230
19 Upřímní nebudou dlouho váhat stahuj
221
10 Bůh použije dokonce analfabety stahuj  
231
20 Vliv literatury stahuj
15. kapitola - Boží pečeť a znamení šelmy
232
01 Jen dvě třídy lidí stahuj  
239
08 Podobni Kristu stahuj
233
02 Rodiny budou rozděleny stahuj  
240
09 Již zapečetěni stahuj
234
03 Budeme souzeni podle poznání stahuj  
241
10 Kéž by Boží pečeť byla vložena na nás stahuj
235
04 Žádná omluva pro vědomou slepotu stahuj  
242
11 Co je znamení šelmy stahuj
236
05 Důležitost praktického projevu laskavosti stahuj  
243
12 Kdy bude přijato znamení šelmy? stahuj
237
06 Rozhodující jsou motivy stahuj  
244
13 Vynucení svěcení neděle bude zkouškou stahuj
238
07 Co je Boží pečeť? stahuj  
   
16. kapitola - Ukončení doby zkoušky
245
01 Nikdo neví, kdy skončí doba zkoušky stahuj  
252
08 Falešná jistota stahuj
246
02 Nedělní zákon přijde před ukončením doby zkoušky stahuj  
253
09 Satan pochopí, že doba zkoušky končí stahuj
247
03 Doba zkoušky končí ukončením zapečeťování stahuj  
254
10 Hlad po Božím slově stahuj
248
04 Zkouška skončí náhle a neočekávaně stahuj  
255
11 Přímluva za bezbožné skončí stahuj
249
05 Chování lidí před ukončením doby zkoušky stahuj  
256
12 Změna povahy již nebude možná stahuj
250
06 Nevěra a prostopášnost budou pokračovat stahuj  
257
13 Ani další doba milosti nepřesvědčí bezbožníky stahuj
251
07 Lidé budou stále obchodovat stahuj  
   
17. kapitola - Sedm posledních ran a bezbožní 
258
01 Budou vylity kalichy Božího hněvu stahuj  
267
10 Čtvrtá rána stahuj
259
02 Konflikt mezi národy stahuj  
268
11 Pátá rána stahuj
260
03 Celý svět se promění v ruiny stahuj  
269
12 Na nebi se objeví Boží zákon stahuj
261
04 Bůh je spravedlivý a zároveň milosrdný stahuj  
270
13 Ztracení proklínají své falešné pastýře stahuj
262
05 Jistota Božího soudu stahuj  
271
14 Šestá rána stahuj
263
06 Soud přijde, když Bůh odejme svou ochranu stahuj  
272
15 Poslední velký boj mezi Bohem a satanem stahuj
264
07 Někdy i svatí andělé užívají zničující moc stahuj  
273
16 Celý svět se postaví na jednu či druhou stranu stahuj
265
08 První dvě rány stahuj  
274
17 Sedmá rána stahuj
266
09 Třetí rána stahuj  
   
18. kapitola Sedm posledních ran a spravedliví
275
01 Doba soužení začne po ukončení doby zkoušek stahuj  
285
11 Domy a pozemky jsou bez užitku stahuj
276
02 Boží lid je připraven stahuj  
286
12 Doba Jákobova soužení stahuj
277
03 Nepředstavitelná hrůza stahuj  
287
13 Spravedliví budou očištěni od všeho zla stahuj
278
04 Mnozí zemřou před dobou soužení stahuj  
288
14 Věřící zůstanou naživu stahuj
279
05 Satanův cíl: Zničit všechny, kdo zachovávají sobotu stahuj  
289
15 Bůh se postará stahuj
280
06 Obvinění používaná proti Božímu lidu stahuj  
290
16 Bez prostředníka, avšak ve stálém spojení s Kristem stahuj
281
07 Smrt pro všechny, kteří nesvětí neděli stahuj  
291
17 Boží lidé nebudou pěstovat hříšné sklony stahuj
282
08 Jako za doby krále Achašveróše stahuj  
292
18 Boj s vlastním já pokračuje stahuj
283
09 "Ostatky" hledají útočiště u Boha stahuj  
293
19 Sto čtyřicet čtyři tisíce stahuj
284
10 Boží lid utíká z měst, mnozí jsou uvězněni stahuj  
294
20 Vysvobození Božího lidu stahuj
19. kapitola - Kristův návrat
295
01 Sedmá rána a zvláštní zmrtvýchvstání stahuj  
302
08 Z hlubin oceánů, z dolů i z hor stahuj
296
02 Bůh oznámí čas Kristova příchodu stahuj  
303
09 Bezbožní budou zahlazeni stahuj
297
03 Zděšení ztracených stahuj  
304
10 Boží soud nad bezbožnými - akt milosti stahuj
298
04 Ježíš přichází v moci a slávě stahuj
305
11 Směrem k domovu stahuj
299
05 Reakce těch, kteří probodli Krista stahuj  
306
12 Andělé budou zpívat: "Kristus zvítězil" stahuj
300
06 Probuďte se vy, kteří spíte a povstaňte stahuj  
307
13 Svatí obdrží koruny a harfy stahuj
301
07 Z jeskyní a z vězení stahuj  
   
20. kapitola - Dědictví vykoupených
308
01 Boží dar stahuj  
323
16 Charakter zůstane stahuj
309
02 Proč bychom měli více přemýšlet o budoucím světě? stahuj  
324
17 Nebeský pokoj a láskyplná atmosféra stahuj
310
03 Motivace křesťanů stahuj  
325
18 Žádná pokušení ani hřích stahuj
311
04 Pravé a skutečné místo stahuj  
326
19 Komunikace s Otcem a jeho Synem stahuj
312
05 Nepopsatelná nádhera stahuj  
327
20 Společenství andělů s věřícími všech věků stahuj
313
06 Bystřiny, pahorky a stromy stahuj  
328
21 Svědectví pro nepadlé bytosti stahuj
314
07 Květiny, ovoce a zvířata stahuj  
329
22 Chválení Boha bohatou melodickou hudbou stahuj
315
08 Síla věčného mládí stahuj  
330
23 Poklady vesmíru stahuj
316
09 Je nám přislíbeno štěstí stahuj  
331
24 Tajemství plánu vykoupení stahuj
317
10 Totožnost nám zůstane stahuj  
332
25 Rozřešení životních dilemat stahuj
318
11 Pěkný a harmonický stahuj  
333
26 Výsledky ušlechtilých skutků stahuj
319
12 Radost ze setkání stahuj  
334
27 Naše radost bude stále růst stahuj
320
13 Děti a duševně nemocní stahuj  
335
28 Bez hranic stahuj
321
14 Věřícím matkám je vzdána čest stahuj  
336
29 Celý vesmír prohlásí, že Bůh je láska stahuj
322
15 Získání lidí pro Krista stahuj        

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř