Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Pravda o andělích

Vedení dětí

Když se při svatbě spojí dvě srdce, která žijí v lásce a vytvoří nový domov, mají jeho zakladatelé v prvé řadě zájem na tom, aby se děti staly ozdobou tohoto nového domova a byly správně vychovány. Otázku: "Jak máme vychovávat své děti?" si kladou dnešní rodiče při pohledu do tváře vzácnému a přitom bezmocnému daru, který jim byl svěřen.

V audio knize Vedení dětí najdete mnoho důležitých rad pro výchovu dítěte, za kterou nesou rodiče před Bohem odpovědnost. Tyto rady k výchově ocení všichni rodiče, kteří mají zájem o budování charakteru i tělesnou a duševní výchovu svých dětí.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

          Celá audiokniha ke stažení Stahuj
1. První školou je domov
1
Význam domácího vyučování stahuj  
3
Kdy začít s výchovou dítěte stahuj
2
První učitelé stahuj        
02.Metody a učebnice
4
Vyučovací metody stahuj  
6
Kniha přírody stahuj
5
Bible jako učebnice stahuj  
7
Praktické poučení z knihy života stahuj
03. Přiměřené vzdělání učitelů
8
Nutnost přípravy stahuj  
9
Výzva k sebezdokonalení stahuj
04. Poslušnost je nejdůležitější lekcí
10
Klíč ke štěstí a úspěchu stahuj  
12
Poslušnost se musí stát samozřejmostí stahuj
11
Být vyučováni od nejútlejšího věku stahuj        
05. Další základní poučení
13
Sebeovládání stahuj  
17
Čistotnost stahuj
14
Vyrovnanost, respekt a úcta stahuj  
18
Útulnost, pořádek a pravidelnost stahuj
15
Dejte pozor, jak se zachází s majetkem stahuj  
19
Neposkvrněnost stahuj
16
Zdravotní zásady stahuj        
06. Příklady praktických ctností
20
Prospěšnost stahuj  
23
Odříkání, obětavost, ohleduplnost stahuj
21
Pracovitost stahuj  
24
Hospodárnost a šetrnost stahuj
22
Pilnost a vytrvalost stahuj        
07. Rozvoj křesťanských ctností
25
Jednoduchost stahuj  
28
Pravdomluvnost stahuj
26
Zdvořilost a zdrženlivost stahuj  
29
Čestnost a bezúhonnost stahuj
27
Veselá mysl a vděčnost stahuj  
30
Sebedůvěra a smysl pro čest stahuj
08. Nejdůležitější úkol - rozvoj charakteru
31
Význam charakteru stahuj  
34
Cesty, které vedou ke zkažení charakteru stahuj
32
Jak se utváří charakter stahuj  
35
Jak mohou rodiče budovat silný charakter stahuj
33
Rodičovská odpovědnost při formování povahy stahuj        
09. Základní prvky budování povahy
36
Přednost raného dětství stahuj  
39
Vůle je zprostředkovatelem úspěchu stahuj
37
Síla zvyku stahuj  
40
Buďte příkladem křesťanských zásad stahuj
38
Doba studia, sklony, temperament stahuj        
10. Výchova a její vedení
41
Cíl ukázněnosti stahuj  
44
Uplatňování nápravné výchovy stahuj
42
Kdy začít s výchovou stahuj  
45
S láskou a rozhodností stahuj
43
Vedení v rodině stahuj        
11. Špatné výchovné prostředky
46
 Zlo shovívavosti stahuj  
48
Reakce dětí stahuj
47
Lhostejná výchova a ovoce, které přináší stahuj  
49
Příbuzenské poměry stahuj
12. Rozvoj duševních sil
50
Co zahrnuje skutečná výchobva stahuj  
54
Spolupráce učitelů a rodičů stahuj
51
Příprava na školu stahuj  
55
Jednosta ve výchově stahuj
52
Výběr školy stahuj  
56
Výchova na ústavech a univerzitách stahuj
53
Odpovědnost církve stahuj        
13. Prvořadá důležitost tělesného vývoje
57
Cvičení a zdraví stahuj  
59
Učit se užitečnému řemeslu stahuj
58
Průprava pro praktický život stahuj  
60
Poznání a následování zákonů života stahuj
14. Zachování tělesného zdraví
61
Vedení domácnosti začíná v kuchyni stahuj  
63
Střídmost ve všech věcech stahuj
62
Jíme, abychom žili stahuj  
64
Domov a snaha o zdrženlivost stahuj
15. Vhodný oděv
65
Požehnání vhodného oděvu stahuj  
67
Okouzlující síla módy stahuj
66
Poučení o základních pravidlech v oblékání stahuj        
16. Uchování mravní bezúhonnosti
68
Převaha špatných vlastností stahuj  
71
Rodičovská opatrnost a pomoc stahuj
69
Účinky škodlivého jednání stahuj  
72
Boj o reformu stahuj
70
Varování a rady stahuj        
17. Vzrůst duchovních sil
73
Odpovědnost za věčný podíl stahuj  
75
Vedení malých dětí ke Kristu stahuj
74
Každý dům sborem stahuj  
76
Příprava na členství v církvi stahuj
18. Prosazování náboženských zkušeností
77
Bible v rodině stahuj  
80
Úcta k tomu, co je svaté stahuj
78
Síla modlitby stahuj  
81
Spolupráce rodiny a sboru stahuj
79
Sobota, den radosti stahuj        
19. Den odplaty
82
Poslední hodina stahuj  
83
Odměna stahuj

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř