Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Velke drama veku

Velké drama věků

Kniha "Velké drama věků" je právem považována za vrcholný literární projev americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Je to kniha, kterou čtou čtenáři v mnoha zemích světa. Byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. Ve dvaačtyřiceti kapitolách autorka jedinečným způsobem plasticky vykresluje poslední dvě tisíciletí světových dějin. Přibližuje nám jejich nejdůležitější mezníky i některé z jejich klíčových postav. Svou pozornost obrací především k událostem, které bezprostředně souvisí s prosazováním takových pojmů, jako jsou dobro, spravedlnost a láska - v životě lidstva i každého z nás.
Otevřeně se staví k problémům, které sužují naši zemi a jejichž projevy a důsledky ovlivňují životy všech jejich obyvatel. Končí nádhernou prorockou vizí, která nabízí naději na nový, lepší věk lidstva bez válek, konfliktů a utrpení.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Celá audiokniha ke stažení
Stahuj
 
1
00-1 Úvod Stahuj  
128
20-3 Misionář celého světa Stahuj
2
01-1 Zničení Jeruzaléma Stahuj  
129
20-4 Adventní poselství v Anglii a Německu Stahuj
3
01-2 Kristův pohled do budoucnosti Stahuj  
130
20-5 Francie a Švýcarsko Stahuj
4
01-3 První a druhý chrám Stahuj  
131
20-6 Skandinávie Stahuj
5
01-4 Důsledky nevěry Stahuj  
132
20-7 Vliv adventního poselství Stahuj
6
01-5 Naplnění Ježíšova proroctví Stahuj  
133
20-8 Odpůrci adventního poselství Stahuj
7
01-6 Zkáza Jeruzaléma-předzvěst budoucnosti Stahuj  
134
21-1 Odmítnuté varování Stahuj
8
02-1 Neznámí hrdinové Stahuj  
135
21-2 Úpadek v církvích Stahuj
9
02-2 Věrnost a odvaha prvních křesťanů Stahuj  
136
21-3 Možnosti nápravy Stahuj
10
02-3 Kompromisy oslabují církev Stahuj  
137
21-4 Babylón jako obraz zmatku Stahuj
11
02-4 Nutnost rozdělení Stahuj  
138
21-5 Příčiny odpadnutí Stahuj
12
02-5 Zkouška věrnosti Stahuj  
139
21-6 Věroučné problémy Stahuj
13
03-1 Postupný úpadek Stahuj  
140
22-1 Další zkouška víry Stahuj
14
03-2 Změny v desateru Stahuj  
141
22-2 Podobenství o deseti družičkách Stahuj
15
03-3 Církev odchází na poušť Stahuj  
142
22-3 Úklady nepřítele Stahuj
16
03-4 Rozmnožování bludu Stahuj  
143
22-4 Léto 1844 - ženich přichází Stahuj
17
04-1 Věrni navzdory pronásledování Stahuj  
144
22-5 Charakteristika hnutí z roku 1844 Stahuj
18
04-2 Křesťanství v Británii Stahuj  
145
22-6 Nové zklamání Stahuj
19
04-3 Valdenští Stahuj  
146
22-7 Zkouška víry a věrnosti Stahuj
20
04-4 Výchova dalších generací Stahuj  
147
23-1 Tajemství svatyně Stahuj
21
04-5 Misie valdenských Stahuj  
148
23-2 Pozemská svatyně Stahuj
22
04-6 Vliv evangelia Stahuj  
149
23-3 Svatyně nové smlouvy Stahuj
23
04-7 Pronásledování valdenských Stahuj  
150
23-4 Kristova přímluvná služba Stahuj
24
05-1 Začátky reformace Stahuj  
151
23-5 Očištění svatyně Stahuj
25
05-2 Jan Viklef-počátky působení Stahuj  
152
23-6 Ježíšova služba ve svatyni Stahuj
26
05-3 Ve službách krále Stahuj  
153
24-1 V přítomnosti Nejvyššího Stahuj
27
05-4 První Bible v angličtině Stahuj  
154
24-2 Ježíš Kristus ve svatyni svatých Stahuj
28
05-5 Viklefův boj vrcholí Stahuj  
155
24-3 Účastníci svatby Stahuj
29
05-6 Viklef jako příklad pro další reformátory Stahuj  
156
24-4 Ježíšova přímluvná služba Stahuj
30
06-1 Věrni až do smrti Stahuj  
157
25-1 Nezměnitelná Boží vůle Stahuj
31
06-2 Hus kazatelem v Betlémské kapli Stahuj  
158
25-2 Čtvrté přikázání Stahuj
32
06-3 Hus terčem útoků Říma Stahuj  
159
25-3 Poselství prvního anděla Stahuj
33
06-4 Svolání sněmu v Kostnici Stahuj  
160
25-4 Proroctví o šelmě Stahuj
34
06-5 Hus před koncilem Stahuj  
161
25-5 Obraz šelmy Stahuj
35
06-6 Upálení Jana Husa Stahuj  
162
25-6 Cejch šelmy Stahuj
36
06-7 Jeroným v Kostnici Stahuj  
163
25-7 Osudové rozhodnutí Stahuj
37
06-8 Další mučedník před koncilem Stahuj  
164
26-1 Obránci pravdy Stahuj
38
06-9 Husitské hnutí Stahuj  
165
26-2 Zapomenuté přikázání Stahuj
39
06-10 Jednota bratrská Stahuj  
166
26-3 Argumenty odpůrců soboty Stahuj
40
07-1 Muž, kterého doba potřebovala Stahuj  
167
26-4 Nutnost hlásání evangelia Stahuj
41
07-2 Luther na univerzitě a v klášteře Stahuj  
168
27-1 Cesta k plnému životu Stahuj
42
07-3 Za kazatelnou Stahuj  
169
27-2 Povrchní zbožnost Stahuj
43
07-4 Lutherovy teze Stahuj  
170
27-3 Moderní přístup k Božímu zákonu Stahuj
44
07-5 Reakce Říma Stahuj  
171
27-4 Pravé posvěcení Stahuj
45
07-6 Před soudem v Augsburku Stahuj  
172
27-5 Víra a skutky v díle posvěcení Stahuj
46
07-7 Šíření Lutherova učení Stahuj  
173
27-6 Duchovní čistota a posvěcení Stahuj
47
07-8 Luther vystupuje z církve Stahuj  
174
27-7 Život v plnosti Stahuj
48
08-1 Zde stojím a nemohu jinak Stahuj  
175
28-1 Vyšetřující soud Stahuj
49
08-2 Lutherův případ před sněmem Stahuj  
176
28-2 Obsah nebeských knih Stahuj
50
08-3 Lutherova cesta do Wormsu Stahuj  
177
28-3 Ježíš obhájce u soudu Stahuj
51
08-4 Před Wormským sněmem Stahuj  
178
28-4 Předmět Božího soudu Stahuj
52
08-5 Luther prohlášen za kacíře Stahuj  
179
28-5 Jak obstát u soudu Stahuj
53
08-6 Luther na Wartburku Stahuj  
180
29-1 Původ zla Stahuj
54
09-1 Reformace ve Švýcarsku Stahuj  
181
29-2 Počátky zla Stahuj
55
09-2 Počátky působení Stahuj  
182
29-3 Vzpoura v nebi Stahuj
56
09-3 V Curychu Stahuj  
183
29-4 Zlo se šíří na zemi Stahuj
57
09-4 Postup reformace v Curychu Stahuj  
184
29-5 Řešení problému zla Stahuj
58
09-5 Zdánlivá prohra Stahuj  
185
30-1 Největší nepřítel Stahuj
59
10-1 Postup reformace v Německu Stahuj  
186
30-2 Účinná zbraň proti nepříteli Stahuj
60
10-2 Luther proti falešným prorokům Stahuj  
187
30-3 Být stále na stráži Stahuj
61
10-3 Působení Tomáše Münzera Stahuj  
188
31-1 Bůh s námi Stahuj
62
10-4 Bible na podporu reformace Stahuj  
189
31-2 Zlí andělé v době Ježíše Krista Stahuj
63
11-1 Špýrský protest a protestantské vyznání Stahuj  
190
31-3 Satanova taktika Stahuj
64
11-2 Císařovo poselství Stahuj  
191
32-1 Nástroje zla Stahuj
65
11-3 Kompromis odmítnut Stahuj  
192
32-2 Skrytá práce nepřítele Stahuj
66
11-4 Předložení protestu Stahuj  
193
32-3 Falešné výklady Písma Stahuj
67
11-5 Augsburský sněm Stahuj  
194
32-4 Úskalí vědeckého zkoumání Stahuj
68
11-6 Vítězství víry a modlitby Stahuj  
195
32-5 Satanovy klamy Stahuj
69
12-1 Reformace ve Francii Stahuj  
196
32-6 Kritika a pochybování Stahuj
70
12-2 Vilém Farel a biskup z Meaux Stahuj  
197
32-7 Obrana proti satanovým svodům Stahuj
71
12-3 Šlechtic Louis de Berquin Stahuj  
198
33-1 Tajemství nesmrtelnosti Stahuj
72
12-4 Jan Kalvín Stahuj  
199
33-2 Ztráta nesmrtelnosti Stahuj
73
12-5 Evangelium na královském dvoře Stahuj  
200
33-3 Nauka o věčném trápení Stahuj
74
12-6 Tažení proti lutheránům Stahuj  
201
33-4 Nauka o univerzálním spasení Stahuj
75
12-7 Čas hrůzovlády Stahuj  
202
33-5 Úděl bezbožných Stahuj
76
12-8 Farel ve Švýcarsku Stahuj  
203
33-6 Spravedlivé řešení Stahuj
77
12-9 Protestantismus v Ženevě Stahuj  
204
33-7 Nauka o posmrtném životě Stahuj
78
12-10 Jezuité a inkvizice Stahuj  
205
33-8 Nesmrtelnost a vzkříšení Stahuj
79
13-1 Reformace v Holandsku a Skandinávii Stahuj  
206
34-1 Můžeme mluvit s mrtvými? Stahuj
80
13-2 Holandsko - Menno Simons Stahuj  
207
34-2 Zázraky spiritismu Stahuj
81
13-3 Dánsko - reformátor Tausen Stahuj  
208
34-3 Následky sebepovyšování Stahuj
82
13-4 Švédsko - Olaf a Laurentius Petri Stahuj  
209
34-4 Moderní formy spiritismu Stahuj
83
14-1 Reformace na Britských ostrovech Stahuj  
210
34-5 Jak odolat spiritismu Stahuj
84
14-2 Tyndale překládá Nový zákon Stahuj  
211
35-1 Svoboda svědomí ohrožena Stahuj
85
14-3 Další angličtí reformátoři Stahuj  
212
35-2 Katolicismus dnešní doby Stahuj
86
14-4 Reformace ve Skotsku - John Knox Stahuj  
213
35-3 Podstata katolicismu Stahuj
87
14-5 Perzekuce a další rozšíření evangelia Stahuj  
214
35-4 Nepřítel zneužívá křestanství Stahuj
88
14-6 Whitefield a bratři Weslyové Stahuj  
215
35-5 Papežstvi se nezměnilo Stahuj
89
14-7 John Wesley Stahuj  
216
35-6 Nástroj náboženského útlaku Stahuj
90
14-8 Metodisté Stahuj  
217
35-7 Další způsoby vynucování neděle Stahuj
91
14-9 Učení Johna Wesleyho Stahuj  
218
35-8 Naplňující se proroctví Stahuj
92
15-1 Francouzská revoluce Stahuj  
219
36-1 Nadcházející boj Stahuj
93
15-2 Dva svědkové Stahuj  
220
36-2 Důsledky odmítání Božího zákona Stahuj
94
15-3 Proroctví se naplňuje na Francii Stahuj  
221
36-3 Odmítání zákona v moderní době Stahuj
95
15-4 Bartolomějská noc Stahuj  
222
36-4 Satanovy rafinované zbraně Stahuj
96
15-5 Vláda rozumu Stahuj  
223
37-1 Naše jediná jistota Stahuj
97
15-6 Před revolucí Stahuj  
224
37-2 Bible je zárukou pravého poznání Stahuj
98
15-7 Čas hrůzovlády Stahuj  
225
37-3 Důležitost studia Bible Stahuj
99
15-8 Bible se šíří do celého světa Stahuj  
226
38-1 Poslední varování Stahuj
100
16-1 Za svobodou do světa Stahuj  
227
38-2 Poselství třetího anděla a jeho důsledky Stahuj
101
16-2 Puritáni opouštějí Anglii Stahuj  
228
38-3 Útrapy posledních dnů Stahuj
102
16-3 Roger Williams Stahuj  
229
38-4 Mohutné šíření evangelia Stahuj
103
16-4 Nová existence v Novém světě Stahuj  
230
39-1 Doba soužení Stahuj
104
17-1 Zaslíbení návratu Stahuj  
231
39-2 Jákobova noc - předobraz doby soužení Stahuj
105
17-2 Druhý příchod z pohledu reformátorů Stahuj  
232
39-3 Těžká zkouška víry Stahuj
106
17-3 Znamení druhého příchodu Stahuj  
233
39-4 Satanovy největší svody Stahuj
107
17-4 Lhostejnost církve Stahuj  
234
39-5 Trestající soudy Stahuj
108
17-5 Trojandělské poselství Stahuj  
235
39-6 Andělé ochránci věřících Stahuj
109
18-1 USA 1844 - očekávání Kristova příchodu Stahuj  
236
40-1 Vysvobození Stahuj
110
18-2 Millerovo poznání Stahuj  
237
40-2 Vysvobození spravedlivých Stahuj
111
18-3 Bible mluví o osobním příchodu Ježíše Krista Stahuj  
238
40-3 Kristus přichází Stahuj
112
18-4 Časové vymezení proroctví Stahuj  
239
40-4 Vděčnost zachráněných Stahuj
113
18-5 Danielovo proroctví a historie Stahuj  
240
40-5 Radostné setkání Stahuj
114
18-6 Rok 1844 - očištění svatyně Stahuj  
241
40-6 Kristův kříž - téma věčných úvah Stahuj
115
18-7 Miller začíná působit na veřejnosti Stahuj  
242
41-1 Minulost ukončena Stahuj
116
18-8 Naplňuje se poslední znamení Stahuj  
243
41-2 Smrt bezbožných Stahuj
117
18-9 Odpůrci adventního hnutí Stahuj  
244
41-3 Satan v zajetí Stahuj
118
18-10 Paralely s obdobím před potopou Stahuj  
245
41-4 Soud nad bezbožnými Stahuj
119
18-11 Další překážky Stahuj  
246
42-1 Vítězství lásky Stahuj
120
19-1 Nenaplněná očekávání Stahuj  
247
42-2 Satanův poslední boj Stahuj
121
19-2 Nepochopené proroctví o Mesiáši Stahuj  
248
42-3 Kniha života otevřena Stahuj
122
19-3 Království milosti a království slávy Stahuj  
249
42-4 Definitivní odhalení původce zla Stahuj
123
19-4 Zklamání i nové naděje Stahuj  
250
42-5 Zánik země a všeho zlého Stahuj
124
19-5 Zkušenost prvních adventistů Stahuj  
251
42-6 Obnovení ráje Stahuj
125
19-6 Zklamání má i své světlé stránky Stahuj  
252
42-7 Život na nové zemi Stahuj
126
20-1 Adventní hnutí v Evropě Stahuj  
253
42-8 Překrásné město - báseň Stahuj
127
20-2 Josef Wolff hlásá druhý příchod Ježíše Krista Stahuj      
[Zpět nahoru]

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř