Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Výchova

Výchova

"Stejná síla, která udržuje přírodu, působí také v člověku. Stejně dokonalé zákony, které řídí pohyby hvězd i atomů, ať už oblasti fyzické, duševní nebo morální, znamená nesoulad s vesmírem, disharmonii, anarchii a zkázu. Uvažování o zákonech, které řídí celý vesmír, a o důsledcích jejich nerespektvání musí zásadně ovlivnit způsob myšlení a rozvoj charakteru."
Není právě nyní příhodná chvíle k tomu, abychom se i my zastavili a přmýšleli o kvalitě svého života, o jeho nasměrování? Jaké dobré vlastnosti mi chybí a kudy k nim vede cesta? Jaké hodnoty hledám a přijímám? Anebo je můj směr nahodilý, nechávám se unášet nejrůznějšími proudy a ani nepřemýšlím, kam mě odnesou? A co moje rodina, moje děti? Kam mají namířeno?
Tuto zvukovou knihu vám nenabízíme jen proto, aby se stala vaším průvodcem při hledání pravých hodnot a smyslu života, ale bude nám potěšením, bude-li vaším rádcem při jeho každodenním prožívání.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

  Celá audiokniha ke stažení Stahuj        
I. díl: Základní principy
1
01-01 - Zdroj a cíl pravé výchovy a vzdělávání Stahuj  
3
03-01 - Poznání dobra a zla Stahuj
2
02-01 - Škola v Edenu Stahuj  
4
04-01 - Vztah výchovy a vykoupení Stahuj
II. díl: Praktické příklady
5
05-01 - Výchova Izraele Stahuj  
9
07-03 - Opravdoví a čestní lidé Stahuj
6
06-01 - Prorocké školy Stahuj  
10
07-04 - Elíša - věrný v malých věcech Stahuj
7
07-01 - Životy významných postav Stahuj  
11
07-05 - Mojžíš - mocný vírou Stahuj
8
07-02 - Daniel - velvyslanec nebes Stahuj  
12
07-06 - Pavlova radost ze služby Stahuj
III. díl: Největší učitel
13
08-01 - Učitel poslaný od Boha Stahuj  
16
09-03 - Od slabosti k síle Stahuj
14
09-01 - Příklady jeho metod Stahuj  
17
09-04 - Příklad lásky Stahuj
15
09-02 - Kristova proměňující moc Stahuj  
   
IV. díl: Naučení z přírody
18
10-01 - Bůh v přírodě Stahuj  
22
11-04 - Život jako výsledek smrti Stahuj
19
11-01 - Naučení ze života Stahuj  
23
12-01 - Další názorná naučení Stahuj
20
11-02 - Zákon služby Stahuj  
24
12-02 - Poselství hvězd Stahuj
21
11-03 - Rozsévání s důvěrou Stahuj  
25
12-03 - Naučení o důvěře Stahuj
V. díl: Bible jako pedagog
26
13-01 - Duševní a duchovní rozvoj Stahuj  
33
16-04 - Jóbova zkouška Stahuj
27
14-01 - Věda a Bible Stahuj  
34
17-01 - Poezie a zpěv Stahuj
28
15-01 - Principy a pravidla pro práci a podnikání Stahuj  
35
17-02 - Moc písně Stahuj
29
15-02 - Čestné jednání Stahuj  
36
18-01 - Tajemství Bible Stahuj
30
16-01 - Životní příběhy biblických postav Stahuj  
37
19-01 - Dějiny a proroctví Stahuj
31
16-02 - Vítězství víry Stahuj  
38
20-01 - Studium Bible Stahuj
32
16-03 - Výchova těžkostmi Stahuj  
 
VI. díl: Zdravý životní styl
39
21-01 - Studium fyziologie Stahuj  
42
23-01 - Potřeba pohybu a odpočinku Stahuj
40
22-01 - Střídmost a zdravá výživa Stahuj  
43
24-01 - Výchova k práci a zručnosti Stahuj
41
22-02 - Strava a duševní vývoj Stahuj  
 
VII. díl: Budování charakteru
44
25-01 - Vzdělání a charakter Stahuj  
48
29-01 - Sobota Stahuj
45
26-01 - Metody vyučování Stahuj  
49
30-01 - Víra a modlitba Stahuj
46
27-01 - Křesťanské chování Stahuj  
50
31-01 - Životní poslání Stahuj
47
28-01 - Zásady správného odívání Stahuj  
   
VIII. díl: Budování charakteru
51
32-01 - Příprava Stahuj  
53
34-01 - Kázeň Stahuj
52
33-01 - Spolupráce Stahuj  
54
34-02 - Životní kázeň Stahuj
IX. díl:  Nejlepší škola
55
35-01 - Škola budoucnosti Stahuj        
             

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř