Rady správcům

Moje ovce slyší můj hlas...

V oblasti křesťanského života a služby zaujímá otázka správcovství důležité místo a hluboce se dotýká každého věřícího křesťana. Poznání Boží svrchovanosti, vlastnictví všech věcí a propůjčení jeho milosti nám, to vše má úzkou návaznost k pochopení zásad správcovství. Čím více pochopíme tyto zásady, tím plněji pznáme, jak Bůh působí svou láskou a milostí v našich životech.

I když se zásady správcovství týkají materiálních věcí, jsou především duchovní povahy. Kristova služba je skutečností. Aby Pán mohl vykonat určité věci pro nás, požaduje také něco od nás. Splnění těchto požadavků v souladu s Boží vůlí staví správcovství na vyšší duchovní úroveň. Pán nevyžaduje od nás despoticky, abychom mu služili, anebo mu vraceli zpět ty věci, které nám dal. Principem Boží ekonomie je skutečnost, že odměnou za naše úsilí, které je v souladu s jeho záměry, je velké duchovní požehnání. Nebudeme-li s nám spolupracovat a podílet se na jeho plánech, můžeme přijít o tato požehnání a také o to, co nejvíce potřebujeme.