DOBRÝ PASTÝŘ

Vítejte na našich stránkách. Nabízíme Vám jedinečný přístup k načteným knihám, které jsme pro Vás připravili. Dnešní doba je charakteristická tím, že na nic nemáme čas. Naskytla se vám příležitost, kdy můžete při práci vyslechnout tak závažná poselství, jako jsou právě z knih Elen Gould Whiteové..

AUDIO knihy

Načtené knihy Ellen Gould White

Kniha Daniel a Zjevení

V Bibli, obzvláště v knize Daniel a knize Zjevení jsou jasně předpovězeny mnohé historické, ale i dnešní události. Pečlivé studium těchto knih nám dává poznat Boží záměr v knihách národů a pomáhá nám porozumět pravému smyslu života a Božímu plánu spasení lidstva ve svém Synu Ježíši Kristu.

Odkazy na weby

Odkazy na užitečné weby.

Jan 3, 16-19

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Kontaktujte nás

Zde nám můžete zanechat vzkaz. Děkujeme, že jste naše stránky navštívili, věříme, že Vám byly přínosem k poznání pravdy.