AUDIO knihy

Moje ovce slyší můj hlas...

Vyberte si AUDIO knihu k poslechu:

Pentalogie Drama Věků

1. Na úsvitu dějin

2. Od slávy k úpadku

3. Touha věků

4. Poslové naděje a lásky

5. Velké drama věků

Samostatné knihy

Cesta ke Kristu

Cesta ke zdraví a životní harmonii

Kristova podobenství

Křesťanská služba

Modlitba za nemocné

Myšlenky z hory blahoslavenství

Posleství k mládeži

Posvěcený život

Povolání ke zdravotní evangelizaci

Pravda o andělích

Rady o výživě a pokrmech

Rady správcům

Rané spisy

Společenství s Bohem

Svědectví o pohlavním chování

Šťastný domov

Události doby konce

Vedení dětí

Vybraná poselství 1

Vybraná poselství 2

Vybraná poselství 3

Výchova

Život a dílo EGW

Život na venkově

Dějiny vykoupení

Ellen Gould Whiteová

Ellen Gould Whiteová, rozená Harmonová. Ellen pocházela z dvojčat. Spolu se svou sestrou se narodila jako nejmladší z osmi dětí 26. listopadu 1827 v městečku Gorham v americkém státě Maine. Její otec, výrobce a prodavač klobouků, se po čase se svou rodinou přestěhoval do Portlandu. Právě tady se devítileté Ellen přihodila nehoda, která ji hluboce poznamenala na celý život. Její spolužačka ji kamenem zasáhla do tváře. Ellen po několik týdnů bojovala o život. Nakonec se uzdravila, ale její velmi křehké zdraví jí nedovolilo dokončit školní docházku, i když se o to velmi usilovně snažila. Chatrné zdraví ji pak sužovalo po většinu jejího života. Koncem roku 1846 Ellen Harmonová uzavřela manželství s Jamesem Whitem, energickým adventním kazatelem.

V roce 1858-1900 Whiteová obdržela své nejdůležitější vidění, které tvoří dodnes páteř evangelia adventistů sedmého dne. Ve svých viděních viděla pád Lucifera, viděla jak ve skutečnosti došlo ke stvoření světa, prvních lidí a uslyšela skutečný plán spásy. Byla svědkem zkušeností patriarchů a proroků i narození Ježíše Krista a viděla jeho službu i ukřižování. Bylo jí zjeveno, jak se bude evangelium šířit po Kristově nanebevzetí i se všemi problémy z toho vyplývajícími a byla dokonce svědkem budoucího druhého Kristova příchodu. Spatřila i krásu zaslíbené Nové země. Tak vznikalo dílo „Drama věků,“ které obsahuje pět dílů.

V roce 1892 odjíždí do Austrálie, kde se devět let pilně věnuje svému psaní a průkopnické činnosti. Tak vznikají knihy jako „Myšlenky z hory blahoslavenství“, „Kristova podobenství.“

V roce 1915, ve věku 87 let, Ellen Whiteová uklouzla a zlomila si klíční kost. Pět měsíců musela ležet na lůžku, ze kterého již nevstala.

Od roku 1844 až do své smrti v roce 1915 měla více než 2 000 vidění a pracovala v Americe, Austrálii a v Evropě. Sama sebe považovala za „posla Páně“. Její literární dílo zahrnuje desetitisíce biblických textů, více než 80 knih, 200 traktátů a 4 600 článků a brožur. Kázání, deníky a svědectví tvoří dohromady 60 000 stran rukopisného materiálu. Její populární kniha „Cesta ke Kristu“ byla přeložena do 135 jazyků a prodalo se jí přes 50 000 000 výtisků. Sama své spisy označovala za „menší světlo“ a Bibli za „větší světlo.“

Někteří historikové se domnívají, že Whiteová byla možná nejplodnější spisovatelkou světa. Její písemnosti jsou od roku 1937 uloženy v ohnivzdorných trezorech, v suterénu budovy Generální konference ve Washingtonu, pod ochranou „Výboru na ochranu a vydávání spisů E. G. Whiteové.“ Z  těchto materiálů se dodnes sestavují knihy i po její smrti. Např. knihy „Poselství mládeži“ nebo „Evangelizace“ aj., které vznikly kompilací různých článků a spisů, které Whiteová sepsala za svého života.