Drama věků – 1. Na úsvitu dějin

Moje ovce slyší můj hlas...

Máte před sebou zvukovou knihu. Je to úvodní kniha známé pentalogie „Drama věků“ americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Zve vás k zamyšlení nad starými, více či méně známými příběhy, o kterých, jak sami zjistíte, stojí za to přemýšlet. O Adamovi, Evě a pozemském ráji, o potopě a Noemově arše, o stavbě babylónské věže, o městě jménem Sodoma, o dlouhém putování Abrahama a jeho rodiny, o Josefovi na dvoře egyptského faraóna, ale také o Mojžíšovi, který vyvedl celý svůj národ z otroctví do země zaslíbené.
Tyto příběhy se odehrály na úsvitu lidských dějin a jsou staré několik tisíc let. Starodávné říše už sice odvál čas, hroby slavných postav minulosti již dávno zavál písek a mnohé příběhy jsou téměř zapomenuty. Přesto však mluví naší řečí a mají nám co říct. Takové věci jako dobro a zlo, láska a nenávist, věrnost a zrada či odpuštění a pomsta jsou totiž i nám dnes více než důvěrně známé.