Drama věků – 5. Velké drama věků

Moje ovce slyší můj hlas...

Kniha „Velké drama věků“ je právem považována za vrcholný literární projev americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Je to kniha, kterou čtou čtenáři v mnoha zemích světa. Byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. Ve dvaačtyřiceti kapitolách autorka jedinečným způsobem plasticky vykresluje poslední dvě tisíciletí světových dějin. Přibližuje nám jejich nejdůležitější mezníky i některé z jejich klíčových postav. Svou pozornost obrací především k událostem, které bezprostředně souvisí s prosazováním takových pojmů, jako jsou dobro, spravedlnost a láska – v životě lidstva i každého z nás.
Otevřeně se staví k problémům, které sužují naši zemi a jejichž projevy a důsledky ovlivňují životy všech jejich obyvatel. Končí nádhernou prorockou vizí, která nabízí naději na nový, lepší věk lidstva bez válek, konfliktů a utrpení.