Kniha Daniel a Zjevení

Moje ovce slyší můj hlas...

V Bibli, obzvláště v knize Daniel a knize Zjevení jsou jasně předpovězeny mnohé historické, ale i dnešní události. Pečlivé studium těchto knih nám dává poznat Boží záměr v knihách národů a pomáhá nám porozumět pravému smyslu života a Božímu plánu spasení lidstva ve svém Synu Ježíši Kristu.