Křesťanská služba

Moje ovce slyší můj hlas...

Tato audio kniha podává krátký nástin o důležitosti a naléhavosti nesení evangelia o záchraně v Ježíši Kristu celému světu. Obrací se ke všem křesťanům, kteří pravdu již znají, aby vyšli ze svého laxního pohodlí a v plnosti začali vydávat pravé svědectví o Bohu.