Kristova podobenství

Moje ovce slyší můj hlas...

Jako nádherné a vzácné perly nabízí nám tato jedinečná kniha působivá podobenství, která proneslo Ježíš Kristus během svého života mezi lidmi. Jeho myšlenky povznášejí mysl člověka od viditelného pozemského světa ke skutečnostem neviditelným a vedou k poznání nekonečné moudrosti. Tím, že spojil každodenní jevy běžného života s duchovním naučením, oblékl Kristus přírodu do svých podobenství. Své království přirovnal kupříkladu k rybářské síti, hořčičnému zrnu, vzácnému pokladu či drahocenné perle. On sám je perlou nevyčíslitelné hodnoty, pro kterou stojí zato všechno druhořadé opustit.