Modlitba za nemocné

Moje ovce slyší můj hlas...

Jak být oporou trpícím? Jak se stát prostředníkem nezměrné Boží milosti? Za jakých okolností se máme modlitebně přimlouvat za uzdravení našich bližních?
Účinnou pomoc bližním, kterou nám uložil ten Nejvyšší lékař, často maří naše vlastní bezradnost. Zatahuje-li se najednou opona života našich milých, mnohé věřící srdce zaváhá ve víře v Boží zaslíbení.
Jak potom pomáhat těm, kteří pomoc naléhavě potřebují a prosí o ni?Je možno vystačit jen s nepředstíraným, upřímným soucitem, anebo je potřebná modlitba, kterou Bohu přináší víra?
Odpovědi na tyto otázky lze najít v této audio knize.