Myšlenky z hory blahoslavenství

Moje ovce slyší můj hlas...

Jakkoli se nám může zdát, že náš svět už nemá naději dostat se ze svých problémů, kniha světoznámé autorky Ellen Gould Whiteové nás chce seznámit s tím, kde najít pravé hodnoty života.
Ježíš Kristus při pohledu na bídu světa vidí více než jen problémy a hřích. Ve své nekonečné moudrosti a lásce vidí možnosti člověka – výšky, jakých může dosáhnout. Myšlenky, které pronesl na hoře blahoslavenství, jsou drahokamy z klenotnice pravdy. Můžeme je získat i my, protože jsou určeny pro všechna lidská pokolení. I my si můžeme vypěstovat správné povahové rysy a získat všechny Boží hodnotné dary.
V knize čtenář mimo jiné najde rozvinutí známé modlitby Otčenáš. Možná jsme si ji navykli odříkávat, aniž bychom o jejím obsahu příliš přemýšleli. Její význam je však dalekosáhlý a v její hloubce pramení živé pravdy, které nám mají pomoci nalézt správný vztah k našemu Otci, k našim bližním i k sobě samým. Již jediná věta: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům,“ nás nutí nechovat v sobě hořkost, ale přijmout vnitřní pokoj a zároveň dát druhým naději na obnovení mezilidských vztahů. Usedněme tedy spolu s Kristovými posluchači na úbočí hory blahoslavenství a prosme, hledejme, tlučme, a také pozorně poslouchejme. Tato kniha nás chce přivést na cestu pravého pokoje a nehasnoucí naděje, až domů – k dokonalé Lásce.