Poselství k mládeži

Moje ovce slyší můj hlas...

Mladí lidé, zvláště v dnešní době, jsou vystavováni velkým pokušením, která přicházejí od otce lži – satana. Jak se těmto útokům Božího i lidského nepřítele bránit? Jak nepodlehnout jeho svodům, a přitom dokázat žít plnohodnotným životem? Jak se orientovat v babylónských naukách tohoto světa a nebýt jimi podveden? Je možné se připravit na věčný život již v mladém věku? Na tyto otázky dává odpověď audio kniha Poselství k mládeži, která zjevuje Boží vůli při výchově a vzdělávání mládeže pro Boží království.