Posvěcený život

Moje ovce slyší můj hlas...

V této audio knize autorka na základě svých bohatých zkušeností v duchovním životě objasňuje otázky, týkající se pravého posvěcení ve světle Písma, na rozdíl od různých nesprávných, i když populárních představ o posvěceném životě.