Rady o výživě a pokrmech

Moje ovce slyší můj hlas...

Rady o výživě a pokrmech

Celá desetiletí před tím, než ještě fyziologové mluvili o úzké souvislosti mezi stravou a zdravím, poukazovala již Ellen Whiteová na to, že to, co jíme a pijeme, má nedozírný vliv na naše tělesné a duchovní blaho. Audio kniha Rady o výživě a pokrmech podává rozsáhlý přehled, týkající se této otázky. Můžeme říci, že rozvíjející se vědecká bádání plně potvrzují hlavní zásady a často i drobné pokyny, jež jsme jako adventisté sedmého dne obdrželi jako Boží zjevení. Přejeme si ze srdce, aby slova a rady této knihy přispěly k lepšímu poznání důležitého zdravotního poselství a toužíme rovněž po tom, aby lidé tyto pokyny respektovali.

1. Část

2. Část