Společenství s Bohem

Moje ovce slyší můj hlas...

V Bibli je napsáno: Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jak. 5:16b. A jinde zase: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Jan 14:13-14. V Přísloví 28:9 se však také můžeme dočíst i to, že odvrací-li se někdo od slyšení Zákona i jeho modlitba je ohavností.

Tyto verše nás vedou k vážnému zamyšlení se nad takovou modlitbou, která by nebyla ohavností, ale kterou by Bůh rád vyslyšel a podpořil svou mocí.

Tato audio kniha může být jakýmsi návodem k tomu, jak se naučit modlit se ve shodě s vůlí Boží.