Události doby konce

Moje ovce slyší můj hlas...

Adventisté sedmého dne věří, že byli Bohem povoláni zvláště k tomu, aby zmatenému a umírajícímu světu hlásali dobrou zprávu o Kristově blízkém příchodu. „Je nutné udělat vše proto,“ napsala Ellen Whiteová, „aby toto poselství bylo představeno lidem.“
Audio kniha „Události doby konce“ má za úkol představit světu toto poselství.