Vybraná poselství 2

Moje ovce slyší můj hlas...

Vybraná poselství jsou jedinečným souhrnem zanechaných z písemného pokladu z různých článků z časopisů, knih a dopisů Ellen G. Whiteové. Najdete zde mnoho vzácných rad do posledních dnů lidské historie, které obdržela skrze vidění, která jí dával Bůh.