Výchova

Moje ovce slyší můj hlas...

„Stejná síla, která udržuje přírodu, působí také v člověku. Stejně dokonalé zákony, které řídí pohyby hvězd i atomů, ať už oblasti fyzické, duševní nebo morální, znamená nesoulad s vesmírem, disharmonii, anarchii a zkázu. Uvažování o zákonech, které řídí celý vesmír, a o důsledcích jejich nerespektvání musí zásadně ovlivnit způsob myšlení a rozvoj charakteru.“
Není právě nyní příhodná chvíle k tomu, abychom se i my zastavili a přmýšleli o kvalitě svého života, o jeho nasměrování? Jaké dobré vlastnosti mi chybí a kudy k nim vede cesta? Jaké hodnoty hledám a přijímám? Anebo je můj směr nahodilý, nechávám se unášet nejrůznějšími proudy a ani nepřemýšlím, kam mě odnesou? A co moje rodina, moje děti? Kam mají namířeno?
Tuto zvukovou knihu vám nenabízíme jen proto, aby se stala vaším průvodcem při hledání pravých hodnot a smyslu života, ale bude nám potěšením, bude-li vaším rádcem při jeho každodenním prožívání.