Život na venkově

Moje ovce slyší můj hlas...

Výhody života na venkově jsou v radách Ducha proroctví vytrvale zdůrazňovány. Bouřkové mraky, které se shromažďují na obloze světa, naznačují, že volání „Vyjděte z měst!“ je stále na místě. Každému myslícímu člověku musí být dnes jasné, že život ve městě s jeho přeplněností, lákadly a hromadícími se pracovními problémy neposkytuje bezpečné prostředí pro křesťanskou rodinu.

Jak nám přibližující se krize světa naznačuje, jemné tkanivo a vychytralost těchto nebezpečí i zuřivého boje, který se nachází před námi, zdá se, že je potřebné znovu zveřejnit tyto rady, aby zaujaly pozornost každého rozumně uvažujícího člověka.

Nejvážnější výzvy, obsažené v této audio knize volají po rozhodném činu a zároveň varují před neuváženým jednáním.